Lesmateriaal: Taal en Technologie

Lesmateriaal: Taal en Technologie

Lessen taal en technologie

Hieronder vindt u 11 lessen over de technologische thema’s drijven & zinken, geluid & akoestiek en balans waarin taal een belangrijke rol speelt. De lesmaterialen zijn ontwikkeld binnen het onderzoeksproject 'Taal en Technologie'. Deelnemers aan de training Taal en Technologie die in 2016/2017 heeft plaatsgevonden hebben deze lessen ontworpen en uitgeprobeerd in hun eigen klas. De lessen zijn in een format gebracht en prachtig opgemaakt, en zijn nu voor iedereen beschikbaar!

Download het lesmateriaal:

Geluid en akoestiek

Balans

Drijven en zinken

Denkvragen in doorgaande lijn

De lessen zijn ontwikkeld door deelnemers aan de training in 2016 en zijn later geredigeerd zodat er een doorgaande lijn van doelen en denkvragen per thema wordt behandeld. De lessen zijn zo opgezet dat ze direct gegeven kunnen worden. Er is bij midden- en bovenbouwlessen aangegeven welke voorkennis leerlingen nodig hebben om de les goed hierop te laten aansluiten.

Kant en klaar met hulpkaarten

Bij de lessen kunnen leraren gebruik maken van de voorbereidingskaart en de uitvoeringskaart. De voorbereidingskaart spreekt voor zich. De uitvoeringskaart dient als hulpmiddel om vaardigheden die je als leerkracht per les wilt inzetten goed in beeld te houden. De lessen zijn natuurlijk slechts een beperkte greep uit de mogelijkheden die je op dit vlak kunt ontwikkelen. Met deze lessen dagen we de gebruikers uit om dit materiaal als aanleiding te zien voor verdere ontwikkeling van talig W&T-onderwijs.

Verdere ontwikkeling

Met deze lessen willen we alle leerkrachten in het basisonderwijs aan het werk zetten met taalgericht W&T-onderwijs. Ook NEMO heeft de opgedane kennis uit dit project geïntegreerd in haar lesmethode Maakkunde (www.maakkunde.nl), waardoor de opbrengsten van dit project duurzaam gebruikt kunnen worden en waarmee een grote groep leerkrachten kan worden bereikt. We nodigen leerkrachten,  pabo’s en post-hbo-opleidingen Wetenschap en Techniek van harte uit om de ontwikkelde materialen te implementeren in het onderwijs. 

Video's

Bekijk ook eens de onderstaande video's voor meer informatie over het onderzoek naar Taal en Technologie.

  • Twee video's op Leraar24 (video 1 en video 2) over integratie van Wetenschap & Techniek en taal op de pabo.
  • Een video op Leraar24 over integratie van Wetenschap & Techniek en taal in het primair onderwijs. 
  • Een video over de benodigde leerkrachtcompetenties voor taalgericht W&T onderwijs. 
  • In deze webinar gaat Martine Gijsel in op het integreren van W&T en Taal in de praktijk.