Labels:

Leven lang ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen Innovatiehub Oost-Nederland

Bruggen bouwen in de regio met duurzame learning communities

Saxion, Windesheim, ROC van Twente, ROC Aventus en de Universiteit Twente werken samen met organisaties en  sociale partners in de regio Oost-Nederland in meer dan dertig projecten gericht op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor, met en door technologie.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Onder aanvoering van TechYourFuture wordt in dit samenhangend en meerjarig LLO-onderzoeksprogramma gewerkt aan het verbinden, verdiepen en vernieuwen van deze vele losse puzzelstukjes en regionale LLO-onderzoeksgroepen. Die integrale aanpak voorziet in een belangrijke behoefte: veel organisaties worstelen met het vormgeven van LLO en hebben integrale ondersteuning nodig om daadwerkelijk tot een doorbraak op het gebied van LLO te komen. Dit alles wordt gebundeld in een LLO Innovatiehub in Oost-Nederland.

Verwachte opbrengsten

Gedurende het meerjarig LLO-onderzoeksprogramma komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Het vormgeven van een integraal LLO-framework en bijbehorende toolbox voor het duurzaam in beweging krijgen van mensen voor, met en door technologie in learning communities.
  • Het ontwerpen, implementeren en inbedden van samenhangende innovatieve LLO-interventies in learning communities rondom de vier grote maatschappelijke transities in onze regio Oost-Nederland: (1) Leven in goede gezondheid; (2) Energietransitie en circulariteit; (3) Digitale transformatie en (4) Veiligheid.
  • Een LLO Lab met een continue stroom van praktijkproducten, events, publicaties en key-enabling-methodologieën.

Looptijd

Dit onderzoeksprogramma loopt vanaf het najaar 2022 tot en met 2026.

 

Betrokken onderzoekers

Prof. Dr. M.D. (Maaike) Endedijk

Professor (adjunct Hoogleraar) (Universiteit Twente)

Dr. M. (Menno) Vos

Lector Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen (Hogeschool Windesheim)

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Dr. M.E.M. (Marjolein) den Ouden

Lector Lectoraat Technology, Health & Care (Hogeschool Saxion) / Practor Zorg & Technologie (ROC van Twente)

Dr. T. (Tijmen) Schipper

Senior onderzoeker Leven Lang Ontwikkelen (Hogeschool Windesheim)

Dr. E. N. (Niek) Zuidhof

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Technology, Health & Care, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Betrokken partners