Labels:

Leven lang ontwikkelen

H2Hub: een challenged-based learning community voor waterstofontwikkeling en -toepassing

De Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en de H2Hub Almelo, waarin diverse regionale MKB’ers betrokken zijn, trekken samen op in het vormgeven van een learning community voor het ontwikkelen van innovatieve waterstof technologie. Daarmee worden concrete stappen gezet in het voorbereiden van medewerkers, studenten en docenten op de energietransitie. Wat gedaan wordt in een keten overstijgende samenwerking van technische opleidingen, lectoraten en (werkveld)experts, en wordt ondersteund door human capital specialisten.

Projectbeschrijving

Doelstelling

De learning community is gericht om over de grenzen van organisaties heen multidisciplinair samen te werken aan het ontwerp van nieuwe innovatieve technologie. Zodat er ook een grotere rol voor studenten en docenten / onderzoekers is die bezig zijn met deze kennisontwikkeling. Op deze manier krijgen zij de gelegenheid om te leren over waterstofsystemen en ook om deze kennis terug te vertalen naar onderwijsmateriaal voor de opleidingen.

In de learning community wordt een decentrale productie-unit met opslag van groene waterstof ontworpen en gebouwd om bij te dragen aan de energietransitie. Ook worden bestaande, mobiele eenheden (drone, vrachtwagen) omgebouwd voor aandrijving via waterstof en vindt onderzoek plaats naar verdere toepassingen van waterstof ter vervanging van fossiele brandstoffen. Veiligheid is hierbij een belangrijk aspect. De realisatie en toepassing van waterstof productiesystemen betreft activiteiten waarvoor op alle opleidingsniveaus nog weinig expertise beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de energietransitie zal de vraag naar deze expertise sterk toenemen.

Onderzoeksaanpak

In samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente en H2Hub heeft TechYourFuture een innovatieve Learning Community (LC) opgezet. In 2023 was TechYourFuture kartrekker in een project waarin het concept Challenge Based Learning in learning communities werd getest en onderzocht.

Inhoudelijk richtte de learning community zich op de ontwikkeling van een decentrale 70 kW elektrolyzer. Belangrijk onderdeel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de samenwerking tussen studenten, bedrijven en onderzoekers en de uitwisseling van kennis op het gebied van waterstof tussen de deelnemers. Over dit project is een interessante publicatie verschenen. Het project maakt deel uit van een breder regionaal ecosysteem met een focus op waterstoftechnologie, met als doel om binnen vier jaar een vooraanstaand regionaal kennisinstituut te worden.

Looptijd

Dit project werd uitgevoerd in de periode van april 2022 t/m juli 2023.

Betrokken onderzoekers

Ir. H. (Hans) Gelten

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Duurzame Energievoorziening (Hogeschool Saxion)

Dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Duurzame Energie Voorziening Lectoraat Sustainable Energy Systems (Hogeschool Saxion)

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M.M.A. (Mirte) Disberg - van Geloven, MSc

Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M. (Marie-José) Herik-Jonker

Center for Energy Innovation (Universiteit Twente)

Prof. Dr. M.D. (Maaike) Endedijk

Professor (adjunct Hoogleraar) (Universiteit Twente)

H. (Hans) Poppe

Manager College Bouw, Infra, Interieur (BII) (ROC van Twente)

L. (Lotte) Jansen

Onderzoeker mensgerichte technologie & Learning Communities

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige