Labels:

Diversiteit en inclusie

Genderdiversiteit in mbo-techniek

Vrouwen zijn nog steeds ernstig ondervertegenwoordigd in technische mbo-opleidingen en in het werkveld. Zo is in opleidingen als ICT, techniek en procesindustrie nog steeds slechts 4% van de studenten vrouw. Bovendien is op niveau 1 de laatste jaren zelfs sprake van een daling van het aantal vrouwen.

Projectbeschrijving

In het project wordt voortgebouwd op twee eerdere TYF-projecten gericht op genderdiversiteit: GenderInclude IT en Vrouwen behouden voor ICT. De toolbox die binnen deze projecten is ontwikkeld, wordt als input gebruikt voor de te ontwikkelen toolbox voor mbo-techniekopleidingen.

Naast genderdiversiteit zal ook aandacht zijn voor etnische diversiteit. Verkend wordt of de tools mogelijk ook ingezet kunnen worden om etnische diversiteit te bevorderen in mbo-techniekopleidingen.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze kunnen mbo-techniekopleidingen de instroom van het aantal vrouwen in de opleiding verhogen en uitval voorkomen? Daartoe wordt in dit kortlopende project een toolbox voor mbo-techniekopleidingen en aangesloten stagebedrijven ontwikkeld.

Verwachte Opbrengsten

  • Een toolbox met tools voor mbo-techniek
  • Een webinar voor betrokkenen bij mbo-techniekopleidingen
  • Een praktijkpublicatie in een relevant tijdschrift
  • Advies ten aanzien van etnische diversiteit

Bekijk de infographic voor een overzicht van dit project en de eerste resultaten

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd tussen januari 2022 en augustus 2023

Betrokken partners en onderzoekers

Dr. S. (Symen) van der Zee

Lector Lector Vernieuwend Onderwijs Hogeschool Saxion

Dr. S. (Sjiera) de Vries

Lector Sociale Innovatie

F. (Floor) Vink

Projectmanager VHTO

N. (Natascha) Prins

Projectleider / trainer / coach ROC van Twente