Labels:

Diversiteit en inclusie

Genderdiversiteit in mbo-techniek

Vrouwen zijn nog steeds ernstig ondervertegenwoordigd in technische mbo-opleidingen en in het werkveld. Zo is in opleidingen als ICT, techniek en procesindustrie nog steeds slechts 4% van de studenten vrouw. Bovendien is op niveau 1 de laatste jaren zelfs sprake van een daling van het aantal vrouwen.

Projectbeschrijving

In het project werd voortgebouwd op twee eerdere TYF-projecten gericht op genderdiversiteit: GenderInclude IT en Vrouwen behouden voor ICT. De toolbox die binnen deze projecten is ontwikkeld, wordt als input gebruikt voor de te ontwikkelen toolbox voor mbo-techniekopleidingen.

Naast genderdiversiteit is er ook aandacht voor etnische diversiteit. Verkend werd of de tools mogelijk ook ingezet kunnen worden om etnische diversiteit te bevorderen in mbo-techniekopleidingen.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze kunnen mbo-techniekopleidingen de instroom van het aantal vrouwen in de opleiding verhogen en uitval voorkomen? Daartoe wordt in dit kortlopende project een toolbox voor mbo-techniekopleidingen en aangesloten stagebedrijven ontwikkeld.

Verwachte Opbrengsten

  • Een toolbox met tools voor mbo-techniek
  • Een webinar voor betrokkenen bij mbo-techniekopleidingen
  • Een praktijkpublicatie in een relevant tijdschrift
  • Advies ten aanzien van etnische diversiteit

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd tussen januari 2022 en augustus 2023

Betrokken onderzoekers

Dr. S. (Symen) van der Zee

Lector Vernieuwingsonderwijs en Wetenschap & Techniek in het Onderwijs (Hogeschool Saxion)

Dr. S. (Sjiera) de Vries

Lector Sociale Innovatie (Hogeschool Windesheim)

F. (Floor) Vink

Projectmanager (VHTO)

N. (Natascha) Prins

Projectleider / trainer / coach (ROC van Twente)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige