Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Bèta Burgerschap – SocioScientific Issues

Verdieping en duurzame implementatie Bèta Burgerschap
Het onderwijs heeft de taak om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin ze in staat zijn mee te denken en beslissen over actuele maatschappelijk-technologische vraagstukken (socioscientific issues, SSI)zoals energietransitie, plastic soep, social media en privacy. Het vervolgproject ‘Bèta Burgerschap – SocioScientific issues’ is een verdieping op het TechYourFuture-project 'Samen werken aan Bèta Burgerschap'. Bèta Burgerschap leert leerlingen groepsgewijs beslissingen te nemen over oplossingen voor een maatschappelijk-technologisch vraagstuk.

Projectbeschrijving

Het project heeft als doel te onderzoeken hoe leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs met verschillende SSI achtergronden deelnemen aan en leren van discussies over SSI. De SSI achtergrond van een leerling is een combinatie van attitudes ten opzichte van SSI (“vind ik bezig zijn met SSI leuk/belangrijk/ moeilijk?”) en socioscientific capital (“kom ik in aanraking met SSI?”). Daarnaast heeft het project als doel om ontwerprichtlijnen op te stellen voor Bèta Burgerschap in het primair- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding. Hierin wordt ook gebruikt gemaakt van de visie en didactiek beschreven in het ‘Praktijkboek Bèta en technologie in burgerschapsonderwijs‘.

Onderzoeksaanpak

Het project bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de verschillen tussen leerlingen in SSI achtergrond onderzocht. Data verzameld in het project Samenwerken aan Bèta Burgerschap worden hiervoor geanalyseerd. In het tweede deel worden de opbrengsten uit het eerste deel van het project benut om in samenwerking met opleiders ontwerprichtlijnen op te stellen voor een onderdeel Bèta Burgerschap in de lerarenopleiding basisonderwijs. De onderzoeksmethode formatieve interventie wordt gehanteerdDit betekent dat de inbreng van lerarenopleiders in een te vormen Onderzoek Innovatie Team essentieel is. De lerarenopleiders worden geïnterviewd en de dialogen in dit team over het inbedden van Bèta Burgerschap in het curriculum worden geanalyseerd. De actieve rol van de lerarenopleiders zorgt voor duurzame impact in het pabocurriculum waardoor toekomstige leraren toegerust worden voor onderwijs met SSI.

Verwachte opbrengsten

  • Bijdrage aan de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over onderwijs met SSI
  • Concrete implicaties voor het omgaan met verschillende SSI achtergronden in burgerschapsvormend bèta en technologie onderwijs
  • Ontwerprichtlijnen voor het realiseren van Bèta Burgerschap in het primair- en voortgezet onderwijs en in de lerarenopleiding.

Looptijd

Dit onderzoek wordt uitgevoerd tussen januari 2020 tot en met december 2023

Downloads

Voor goed onderwijs over SSI is het voor leraren belangrijk om leerlingen te kennen en om rekening te houden met hun maatschappelijk-technologische kennis en achtergrond. De vragenlijst die het gebruik van SSI-gerelateerde kennisbronnen door leerlingen meet, kan gebruikt worden door leraren en onderzoekers om te leren over de SSI-gerelateerde bagage van leerlingen. Je vindt de vragenlijst hier.

Publicaties

Betrokken partners

L.T. (Lida) Klaver, MSc

Docent / Onderzoeker Saxion

Dr. L.J.F. (Laurence) Guérin

Lector Wereldburgerschap Haagse Hogeschool

Dr. P.H.M. (Patrick) Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs, Thomas More Hogeschool

Prof. dr. J.H. (Juliette) Walma van der Molen

Hoogleraar Talentontwikkeling Universiteit Twente