Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Toerusting van leraren voor geïntegreerd Taal- en W&T-onderwijs

Het combineren van de vakken taal en Wetenschap en Technnologie (W&T) in een les is best complex. In het project ‘Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T- onderwijs’ wordt daarom een training ontwikkeld die gericht is op het vergroten van kennis en vaardigheden van leraren op dit gebied.

Al vanaf 2020 wordt van alle basisscholen verwacht dat zij vorm en inhoud geven aan Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs. Leraren hebben hier in de praktijk vaak moeite mee, met name door de hoge nadruk op de kernvakken en te beperkte kennis en vaardigheden op het gebied van W&T. W&T-onderwijs biedt echter talrijke mogelijkheden voor het ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen, wat de integratie van taal en W&T aantrekkelijk en voor de hand liggend maakt. Diverse studies tonen al de voordelen van zo’n geïntegreerde aanpak aan. Om taal- en W&T-onderwijs te kunnen integreren is echter een goede professionele training van leraren een vereiste.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Uit eerder onderzoek hebben we al een globaal overzicht van benodigde kennis en vaardigheden van leraren om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven. Een diepere uitwerking hiervan wordt gebruikt als basis voor de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een professionaliseringstraject voor leraren, gericht op het leren uitvoeren van de complexe taak ‘geïntegreerd taal- en W&T-onderwijzen’.

Onderzoeksaanpak

Er wordt gebruik gemaakt van het ‘4C/ID-model voor het ontwerpen van trainingen voor het leren van complexe vaardigheden’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van en voortgebouwd op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen de vakgroep Docentprofessionalisering van de Universiteit Twente met de uitvoering van sterk vergelijkbare trainingstrajecten voor het leren van de leerkrachtvaardigheden voor differentiatie en formatieve evaluatie. De training wordt geïmplementeerd en geevalueerd in twee  basisschoolteams. Om de effectiviteit van de training te meten worden onder meer lesobservaties uitgevoerd gericht. Ook wordt onderzocht in hoeverre leraren zich vóór en na de training in staat achten (self-efficacy) om dit onderwijs te verzorgen.

Verwachte opbrengsten

  • Kennis over hoe een training eruit moet zien die gericht is op het vergroten van de kennis en vaardigheden van leraren die zij nodig hebben om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven.
  • Een training (‘INTEGR8’) die in het schooljaar 2021-2022 door schoolbegeleidingsdiensten aan scholen kunnen worden aangeboden.
  • Trainingsmaterialen en lesmaterialen die ingezet kunnen worden in pabo-curricula en in workshops voor scholen.

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van september 2020 t/m mei 2024.

Betrokken onderzoekers

M. (Miriam) Rhodes, MSc

PhD kandidaat (Universiteit Twente)

Dr. M.A.R. (Martine) Gijsel

Associate lector Taaldidactiek (Hogeschool Saxion)

Dr. J. (Hanno) van Keulen

Opleidingsdirecteur Science Education & Communication (Technische Universiteit Delft)

Prof. dr. A.J. (Adrie) Visscher

Hoogleraar (Universiteit van Twente)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige