Doelgroepen

De kern en kracht van TechYourFuture komen terug in een geïntegreerd perspectief van een Leven Lang Ontwikkelen in combinatie met maatschappelijke, technologische ontwikkelingen. Daarbij willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met techniek en technologie, daarin hun eigen talent laten ontdekken en ontwikkelen. Maar ook aankomende en zittende werknemers verleiden tot en behouden voor de techniek en technologie. We kiezen daarbij niet voor het onderwijs óf de arbeidsmarkt, maar leggen daartussen juist de verbinding.

Arbeidsmarkt

De komende jaren neemt het grote tekort aan technisch geschoold personeel verder toe. Bovendien vragen technologische ontwikkelingen en complexere vraagstukken om leergierige en veranderingsgezinde medewerkers die snel mee ontwikkelen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren in hun werk.

Aandacht voor continu leren en ontwikkelen van werknemers staat daarom hoog op de agenda van veel werkgevers, sociale partners, onderwijsinstellingen en overheden. Niet alleen in de hightechindustrie, maar evenzeer in de bouw- en installatiebranche, in productiebedrijven, in de landbouw of in de accountancy en de gezondheidszorg.

Al meer dan tien jaar doet TechYourFuture onderzoek naar het aantrekken, behouden en ontwikkelen van (aankomende) technici. Naast competenties van medewerkers zoals proactief leren door en voor innoveren, gaat het hier om de organisatie en inrichting
van het werk als leeromgeving én het inrichten van leergemeenschappen (learning communities) om een doorlopend proces van leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Ga naar Arbeidsmarkt

Onderwijs

In een hoog tempo volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar op en de technologische wereld verandert snel. Om goed te kunnen leven en werken in de technologische samenleving van nu en in de toekomst is onderwijs in  Wetenschap en Technologie (W&T) en technische en bèta vakken essentieel.

Het daagt jongeren uit, stimuleert hen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en in oplossingen te denken: kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn. Daarnaast draagt aandacht voor de maatschappelijke kant eraan bij dat jongeren uitgroeien tot volwaardige burgers, die goed voorbereid worden om actief te participeren in de technologische samenleving.

Goed W&T-  en techniekonderwijs valt of staat met de opleiding en kwaliteit van leraren. Er is een groot tekort aan techniekdocenten. Een belangrijke vraag is dan ook ‘wat is er nodig om het verzorgen van techniekonderwijs, en daarmee de rol van docent, aantrekkelijk te maken?’.

Al ruim 10 jaar wordt door TechYourFuture onderzoekers in samenwerking met onderwijspartners onderzoek gedaan naar onder andere werkzame tools en werkwijzen, effectieve professionalisering en schoolontwikkeling.

Ga naar Onderwijs

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina