Labels:

Diversiteit en inclusie

Leven lang ontwikkelen

Arbeidspotentieel van kwetsbare werkzoekenden benutten bij technische mkb-bedrijven

Aansluiting verbeteren door sociaal én technologisch te innoveren.

Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is van groot belang, vooral voor technische mkb-bedrijven die uitdagingen ervaren bij het vinden en begeleiden van kwetsbare werkzoekenden. Dit project richt zich op het ontwikkelen van praktische oplossingen en een verbeterde samenwerking, met speciale aandacht voor de volgende groepen kwetsbare werkzoekenden: statushouders, jongeren met psychische kwetsbaarheid, 55-plussers en arbeidsgehandicapten.

Door een integrale aanpak te hanteren en een integraal ondersteuningsmodel te ontwikkelen, willen we mkb-bedrijven in staat stellen effectief om te gaan met diverse kwetsbare werkzoekenden. Dit project betreft een samenwerking tussen mkb-bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale werkbedrijven en streeft naar een inclusieve leer- en werkomgeving waarin sociale en technologische innovaties optimaal worden benut. We brengen in kaart wat concrete ondersteuningsmogelijkheden zijn die mkb-bedrijven kunnen benutten om diverse kwetsbare werkzoekenden succesvol te laten werken.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Het doel is om technische mkb-bedrijven te ondersteunen, zodat ze met diverse kwetsbare werkzoekenden aan de slag gaan. Daarvoor wordt in dit onderzoek een praktisch en toepasbaar integraal ondersteuningsmodel ontwikkeld, bestaande uit sociale en technologische innovaties. Daarbij is een essentieel onderdeel in dit onderzoek het versterken van de samenwerking met regionale partners, zoals onderwijsinstellingen, werkbedrijven en lokale overheden. 

Onderzoeksaanpak

Activiteiten die plaatsvinden zijn:

 • Literatuurreview en deskresearch 
 • Diepte-interviews
 • Ophalen casuïstiek
 • Monitoren van begeleidingstrajecten bij 12 technische mkb-bedrijven
 • Nameting
 • Rapportage

Verwachte opbrengsten:

 • Toepasbaar intergraal ondersteuningsmodel (open acces beschikbaar voor mkb)
 • Handboek voor de praktijk (voor werkgevers en voor betere regionale samenwerking) (minstens) 1 vakpublicatie
 • 1 wetenschappelijke publicatie
 • Een sociaal learning lab/incubator (inclusief pps) ingebed in drie regio’s
 • Stappenplan voor onderwijs

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van december 2023 t/m december 2027.

Betrokken onderzoekers

Dr. J. (Joost) van der Weide

Lector Sociale Innovatie (Hogeschool Windesheim)

Dr. S.J. (Sjoerd) de Vries

Associate lector Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

T. (Thomas) Stege

Docent/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Saxion Hogeschool)

Dr. J. (Jana) Verschoor

Senior Onderzoeker Inclusieve Arbeidsmarkt (Hogeschool Windesheim)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige