Labels:

Leven lang ontwikkelen

Proactieve leercultuur in het MKB

Door het hoge tempo van technologisering en digitalisering worden er in toenemende mate andere eisen gesteld aan medewerkers in technische bedrijven. Het belang van blijvend bijhouden van kennis en vaardigheden is daarom belangrijker dan ooit. Techniekbedrijven staan voor de uitdaging om met leven lang ontwikkelen aan de slag te gaan. De onderzoekers van dit TechYourFuture project onderzoeken op welke wijze technische MKB bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers op een proactieve manier leren. 

Projectbeschrijving

Techniekbedrijven onderstrepen het belang van continue aandacht voor leren en ontwikkelen van instromende en zittende medewerkers. Ze zijn echter nog zoekende naar een effectieve manieren hier concreet vorm aan te  geven in de context van de snelle technologische ontwikkelingen. Eén belangrijk onderdeel van dit onderzoek is dan ook het opzetten van ontwikkeltrajecten bij techniekbedrijven en het monitoren van leeropbrengsten.

Leren en innoveren wordt steeds minder een traject voor alleen een individuele medewerker. Het wordt een creatief samenwerkingsproces binnen de organisatie en ook tussen bedrijven onderling en tussen werkveld en onderwijs. Een belangrijke stap in dit onderzoek is dan ook het opzetten van learning communities met deze diverse doelgroep.

Doelstellingen van het project

  • Ontwikkelen van een gevalideerde leercultuurscan voor technische MKB bedrijven;
  • Ondersteunen van technische MKB bedrijven met het opzetten van een leerrijke werkomgeving om uiteindelijk te komen tot een aanpak die ook werkt voor bedrijven buiten het project;
  • Opzetten van learning communities tussen technische MKB bedrijven, techniekonderwijs en andere relevante partners (o.a. brancheorganisaties, O&O fondsen).

Verwachte opbrengsten

  • Leercultuurscan rondom een leerrijk werkklimaat
  • Leer/ontwikkeltrajecten voor bedrijven
  • Learning communities

Looptijd

Dit project werd uitgevoerd in de periode van februari 2019 tot en met juli 2023.

Betrokken onderzoekers

Dr. J. (Joost) van der Weide

Lector Sociale Innovatie (Hogeschool Windesheim)

Dr. M. (Menno) Vos

Lector Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen (Hogeschool Windesheim)

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M.F. (Marita) Alons, MSc

Docent/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M.M.A. (Mirte) Disberg - van Geloven, MSc

Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Mr. R.E.A. (Rosalie) Korevaar

Onderzoeker/Projectleider (Hogeschool Windesheim)

L. (Lodewijk) Witteveen, MEd

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige