Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Leven lang ontwikkelen

Help waar is mijn vak?

Aandacht voor de professionele identiteit van technische (hbo) docenten binnen de context van vernieuwend onderwijs.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo en het onderwijs verandert mee. Veel hoger onderwijsinstellingen zijn bezig met het vernieuwen van hun onderwijs. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs, maar ook zijn we meer en meer gericht op het aanleren van generieke vaardigheden van studenten zoals (interdisciplinair) samenwerken, reflectie, zelfsturing of creativiteit. Docenten krijgen in deze nieuwe onderwijsvormen ook nieuwe rollen, zoals die van coach. 

Projectbeschrijving

Doelstelling

Binnen dit onderzoek onderzoeken we welke thema’s spelen rondom de professionele identiteit van technische (hbo) docenten binnen de context van deze vernieuwingen, en welke mogelijke uitdagingen ze ervaren. We willen meer zicht krijgen op wat docenten beweegt, wat ze ervaren, waar deze veranderingen voor zorgen als het gaat om bijvoorbeeld motivatie voor het vak én hoe dit in hun eigen opleidingsteam wordt besproken/ behandeld. Samen met docenten en teamleiders willen we kijken naar de mogelijkheden om een goede werk- en ontwikkelsituatie te creëren, die past bij de veranderingen die er plaats vinden. Het project levert concrete actierichtingen op voor een vervolgproject. Het bovenliggende doel van dit project is om de kwaliteit van het technisch hoger onderwijs te waarborgen én om docenten te behouden voor deze sector.

Onderzoeksvragen:

  1. Welke identiteitsthema’s benoemen technische docenten als het gaat om een (mogelijke) verschuiving van hun rol of de uitoefening van hun vak, en welke gevolgen hebben deze?
  2. Welke rol spelen persoonlijke en contextuele factoren (met name ook het opleidingsteam en de gesprekken binnen dat team) bij deze identiteitsthema’s?

Onderzoeksaanpak

Activiteiten die plaatsvinden zijn:

  • Literatuuronderzoek
  • Diepte-interviews
  • Focusgroepen
  • Data analyseren
  • Rapportage

Verwachte opbrengsten

  • Inzichten en actierichtingen voor vervolgonderzoek.
  • Inzichten gepresenteerd in een korte factsheet en een paper/ onderzoeksrapport.

Looptijd

Dit project werd uitgevoerd in de periode van april 2023 t/m februari 2024.

Betrokken onderzoekers

Dr. K.M. (Kariene) Mittendorff

Lector Studentsucces Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs (Hogeschool Saxion)

N. (Natalie) Liebrechts - de Beer, MSc

Onderwijskundige/Onderzoeker Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs (Hogeschool Saxion)

H. (Heleen) Daggenvoorde - Baarslag, MSc

Onderwijskundig adviseur Saxion

Dr. H. (Herma) Jonker

Associate lector Onderwijsinnovatie en ICT (Hogeschool Windesheim)

H. (Henk) Spaan

Lerarenopleider/Docent (Hogeschool Windesheim)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige