Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Leven lang ontwikkelen

TechForward

Via actieonderzoek met docenten een stap voorwaarts richting de inbedding van technologie in zorg- en welzijnsonderwijs

Technologie is niet meer weg te denken uit de dagelijkse realiteit van de zorg en het sociaal werk. Interactieve zorgrobots, slimme apps en digitale platformen om de werkdruk te verlichten en de kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren zijn hiervan veelgebruikte voorbeelden. Van toekomstbestendige professionals wordt daarom verwacht dat zij hierover een positief kritische houding hebben en bovendien beschikken over de juiste competenties om goed met de technologie te kunnen werken. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. Dat betrokken zorg- welzijnsdocenten technologie inbedden als onderdeel van hun onderwijs is daarom ook niet langer een keuze. Dit project is bedoeld om docenten toe te rusten voor deze taak. Om te beginnen wordt met behulp van de competentiescan onderzocht wat zij nodig hebben om technologie in hun onderwijs in te bedden. Deze informatie vormt vervolgens de basis voor de ontwikkeling van effectieve docentprofessionalisering.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Binnen dit project werken onderzoekers en docenten van Hogeschool Saxion, ROC van Twente, Deltion College, Graafschap College en Aventus samen om technologie een vanzelfsprekende plek te geven in het zorg- en welzijnsonderwijs. Hiervoor is het een voorwaarde dat docenten zich competent voelen om technologie te integreren in hun lessen.

In co-creatie met docenten, studenten en werkveld werken de onderzoekers daarom samen aan de volgende concrete projectdoelen:

  • Doorontwikkeling van de competentie-scan ‘Willen en Kunnen?!’ tot een feedbacktool waarmee docenten een geautomatiseerd en persoonlijk advies ontvangen over hun eigen  adoptiebereidheid en technologiecompetenties.
  • Inzicht krijgen in professionaliseringsbehoeften van docenten.
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van scholingsactiviteiten en beleidsontwikkeling t.b.v. de professionalisering van zorg- en welzijnsdocenten.
  • Inzicht in de huidige en gewenste situatie m.b.t. technologie binnen de curricula van zorg- en welzijnsopleidingen.
  • Implementatie van technologie in de curricula en structurele aandacht voor technologie binnen de deelnemende zorg- en welzijnsopleidingen.

Opbrengsten

De competentiescan uit het eerdere project ‘Willen en Kunnen?!’ wordt  doorontwikkeld tot een praktische feedbacktool. Daarnaast wordt adequate docentprofessionalisering ontwikkeld, bedoeld om docenten te ondersteunen en faciliteren bij hun opdracht technologie in te bedden in hun onderwijs aan zorg- en welzijnsopleidingen. Tot slot wordt technologie geïmplementeerd binnen de deelnemende zorg- en welzijnsopleidingen.

Looptijd

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de periode van april 2024 t/m april 2027.

Betrokken onderzoekers

Dr. M.G. (Marloes) Postel

Associate Lector Technology, Health & Care (Hogeschool Saxion)

Dr. M.E.M. (Marjolein) den Ouden

Lector Lectoraat Technology, Health & Care (Hogeschool Saxion) / Practor Zorg & Technologie (ROC van Twente)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M. (Marieke) Krakers, MSc

Onderwijskundig adviseur / Projectleider