Labels:

Diversiteit en inclusie

Leven lang ontwikkelen

Van klankbord naar co-creatie

Betekenisvolle en gelijkwaardige samenwerking tussen onderzoekers, MKBs en mensen in kwetsbare situaties.

Het doel van het onderzoeks- en innovatieprogramma HealthTech in Society (SPRONG-groep) is het toegankelijk en geschikt maken van technologie voor burgers met een lagere sociaal-economische status (SES). In dit samenwerkingsverband worden de krachten gebundeld van lectoraten binnen zowel Saxion als de Hanzehogeschool Groningen en partners uit het MKB, gezondheid- en welzijnsdomein en overheid.

Een samenwerking met mensen in een kwetsbare positie is essentieel voor duurzame implementatie van zorgtechnologie. Deze samenwerking is echter uitdagend, niet vanzelfsprekend, en het belang ervan wordt regelmatig niet erkend door anderen die bijvoorbeeld onderzoeks-aanvragen beoordelen. Daarom willen wij binnen de transitie van Leven in Goede Gezondheid uiteindelijk een tool(kit) ontwikkelen die inzichtelijk maakt hoe je in een project kunt samenwerken met mensen in een kwetsbare positie, en die geïllustreerd is met voorbeelden uit onze eigen onderzoeksportfolio’s.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Het project dient twee doelen, (1) een meer methodische aanpak verkrijgen rondom samenwerking met mensen in een kwetsbare positie bij innovatie- en onderzoeksprojecten realiseren, en (2) het vergroten van de zichtbaarheid van onze werkwijze en expertise rondom samenwerken met de doelgroep door de te ontwikkelen tool(kit) in een vervolgproject.

De opgedane inzichten dragen bij aan een tool(kit) die ingezet kan worden in het HBO-onderwijs om toekomstbestendige professionals in zowel zorg, welzijn als technologie, op te leiden die op methodische wijze kunnen samenwerken met mensen in een kwetsbare positie. Daarnaast kan de te ontwikkelen tool(kit) MKBs ondersteunen bij het op betekenisvolle wijze samenwerken met de uiteindelijke doelgroep in onderzoeks- en innovatieprojecten.

Verwachte opbrengsten

  • Ervaringskennis in kaart: een portfolio van onderzoeks- en innovatieprojecten waarin samenwerking met burgers met ervaringskennis een rol speelt.
  • Naar een methodische aanpak: beschrijving van een meer methodische aanpak rondom samenwerking met mensen in een kwetsbare positie bij innovatie- en onderzoeksprojecten.
  • Een tool(kit) met bijbehorende beslisboom die helpt om meer betrokkenheid te creëren bij de doelgroep met expliciete aandacht voor geïdentificeerde kernthema’s.

Looptijd

Dit project wordt uitgevoerd in de periode van september 2023 t/m mei 2024.

Betrokken onderzoekers

Dr. K. (Karin) Dijkstra

Lector Gezondheidsbevordering in de Leefomgeving Lectoraat Smart Health (Hogeschool Saxion)

Dr. M. (Margriet) Braun

Lector Social Work, Lectoraat Social Work (Hogeschool Saxion)

Y. (Yvonne) Kerkhof

Post-doc onderzoeker Lectoraat Smart Health (Hogeschool Saxion)

Dr. E. (Ellen) Oosterkamp-Szwajcer

Hoofddocent Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie, Lectoraat Social Work (Hogeschool Saxion)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige