Onderwijs

Basis- en voortgezet onderwijs

In een hoog tempo volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar op en de technologische wereld verandert snel. Om kinderen goed voor te bereiden op de technologische samenleving van nu en de toekomst is onderwijs in Wetenschap & Technologie (W&T) essentieel. W&T leert kinderen de vaardigheden om hun omgeving te begrijpen en hierin te functioneren.

Bovendien speelt het in op de maatschappelijke vraag naar technisch geschoolde medewerkers die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Veel kinderen en hun ouders hebben door stereotype, vaak negatieve en zelfs foutieve beeldvorming ten onrechte de indruk dat deze sector geen toekomst biedt of niet aansluit bij de talenten van een kind. Terwijl er juist een grote diversiteit aan toekomstmogelijkheden is, op alle niveaus! Techniek en technologie zijn ten slotte niet meer weg te denken uit welke beroepsgroep dan ook! Bij onderwijs in W&T krijgen kinderen volop de kans hun talenten te herkennen en verder te ontwikkelen!

Weten wat we doen in het basis- en voortgezet onderwijs?

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

De samensmelting van technologische ontwikkelingen zorgt voor een snelle en radicale verandering van werk in onze samenleving. Jonge technici hebben nieuwe kennis en vaardigheden nodig om te kunnen leven en werken in deze toekomstige technische samenleving.

Onze onderzoeken en activiteiten richten zich daarom op de opleiding en professionalisering van techniekdocenten, die naast technische skills ook aandacht besteden aan deze vaardigheden. Ook ontwikkelen wij innovatieve onderwijsprogramma’s die grenzen tussen onderwijs en bedrijfsleven doorbreken en bieden wij instrumenten om bedrijven aantrekkelijker te maken voor jonge technici. Zo verbetert de aansluiting van het onderwijs op de technische arbeidsmarkt, zowel vanuit het perspectief van de jonge professional als de ondernemer.

Producten voor MBO

Hoger Onderwijs (HBO en WO)

Om de afstemming tussen het bedrijfsleven, jonge technici en het techniekonderwijs te verstevigen, helpt TechYourFuture met een breed onderwijsaanbod, onderzoek, effectieve aansluitingspraktijken tussen onderwijs en arbeidsmarkt en met professionaliserings-methodieken.

Met onze onderzoeken en activiteiten richten wij ons onder andere op het ontwikkelen van loopbaantrajecten en samenwerking met bedrijven uit de Smart Industry. Ook onderzoeken wij de personeelsbehoefte van hightech bedrijven en ontwikkelen we instrumenten om deze bedrijven aantrekkelijker te maken voor jonge technici. Zo verbetert de aansluiting van het hoger onderwijs op de technische arbeidsmarkt, zowel vanuit het perspectief van de jonge professional als de ondernemer.

Producten voor Hoger Onderwijs

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Belangrijke thema's

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina