Labels:

Leven lang ontwikkelen

Zorg- en welzijnsprofessionals met technologie

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van zorg en welzijn zijn thema’s waar grote maatschappelijke opgaven liggen. Om dure zorg te voorkomen, wordt ingezet op een kanteling gericht op preventie (KIA Gezondheid en Zorg, 2020). Technologie wordt hierbij genoemd als één van de middelen om deze kanteling te realiseren.

Ondanks de voordelen en grote potentie van technologische innovatie, kleeft aan het gebruik ervan een belangrijk aandachtspunt: de professional moet de samenwerking met de technologie aan willen gaan, aan kunnen gaan en vol kunnen houden. In dit project stond daarom de volgende vraagstelling centraal: Hoe blijven de capaciteiten van zorg- en welzijnsprofessionals aansluiten op het werk in de domeinen zorg en welzijn dankzij én ondanks de inzet van technologie in het arbeidsproces?

Projectbeschrijving

Het onderzoek werd parallel uitgevoerd binnen zowel het zorg- als het welzijnsdomein. Het project binnen het zorgdomein richtte zich op toepassing van ‘Hartzorg op afstand’ en vond plaats bij Isala in Zwolle. Binnen het welzijnsdomein werd inzet van het digitale platform ‘Jouw omgeving bij online hulpverlening’ bij de stichting Maatschappelijke dienstverlening in Enschede onderzocht

Samenvatting van het onderzoek

In dit project gingen studenten van diverse zorgopleidingen van Saxion, Windeheim en ROC van Twente op verschillende manieren aan de slag met het begeleiden van cliënten op afstand met de tools Hartzorg op Afstand en Jouw Omgeving. Daarbij werden de competenties onderzocht die studenten nodig hebben en de mate waarin en wijze waarop ze invloed konden uitoefenen op hun taak. Bovendien werd nagegaan hoe ze naar hun beroep keken en of dit veranderde door het gebruik van de technologieën.

Ook de samenwerking tussen studenten van mbo en hbo als ook met het werkveld waren van belangrijke waarde binnen het project. Omdat ook in de praktijk geldt dat professionals van alle niveaus samenwerken en elkaars expertises moeten leren kennen. Om die reden zijn ook de hrm-afdelingen van de deelnemende zorginstellingen betrokken. Een krachtig human capital-beleid is namelijk van belang voor het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, zodat de kwaliteit van het werk in zorg en welzijn kan verbeteren. Onderzocht werd daarom ook hoe de samenwerking met technologie zo kan worden ingericht dat de mensen anders tegen technologie aan gaan kijken; niet als een bedreiging, maar juist als hulpmiddel

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd tussen september 2020 tot en met januari 2022

Opbrengsten

Behalve inzichten voor de onderwijs-, zorg- en welzijnspraktijk is ook het ontstaan van een uitgebreid consortium een belangrijke opbrengst van dit project. Lees meer over de uitkomsten en ervaringen van de onderzoekers:

Impactinterview: Zorg en technologie; een gelukkig huwelijk?

Interview Saxion: Hoe verleent een verpleegkundige of social worker straks zorg op afstand – en kan dat wel?

Betrokken partners

Dr. M.E.M. (Marjolein) den Ouden

Lector Technology, Health & Care (Saxion) / Practor Zorg & Technologie (ROC van Twente)

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M.R. (Milan) Wolffgramm, MSc

Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

C. (Christina) Jaschinski, PhD

Onderzoeker Lectoraat Technology Health & Care, Saxion Hogeschool

Dr. M.J. (Jobke) Wentzel

Docent / onderzoeker Lectoraat ICT innovaties in de zorg, Hogeschool Windesheim

T.J.J. (Theo) Olthuis, MA

Docent / onderzoeker Zorg & Technologie ROC van Twente

Dr. N. A. B. M. (Nicole) Ketelaar

Docent / onderzoeker Health, Well-being & Technologie, Hogeschool Saxion

Dr. K. (Karin) Dijkstra

Lector Community-Based Health Promotion, Hogeschool Saxion

Dr. Ir. M. (Marike) Hettinga

Lector IT Innovations in Health Care, Hogeschool Windesheim

E. N. (Niek) Zuidhof, MSc

Onderzoeker Lectoraat Technology, Health & Care, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

A. Y. (Annemieke) van der Horst, MSc

Docent / onderzoeker Lectoraat Verpleegkunde, Hogeschool Saxion

I.M.H. (Iris) Hudepohl, MSc

Docent Maatschappelijke Zorg, ROC van Twente