Labels:

Leven lang ontwikkelen

Omgaan met technologie in zorg en welzijn

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van zorg en welzijn zijn thema’s waar grote maatschappelijke opgaven liggen. Om dure zorg te voorkomen, wordt ingezet op een kanteling gericht op preventie (KIA Gezondheid en Zorg, 2020). Technologie wordt hierbij genoemd als één van de middelen om deze kanteling te realiseren.

Ondanks de voordelen en grote potentie van technologische innovatie, kleeft aan het gebruik ervan een belangrijk aandachtspunt: de professional moet de samenwerking met de technologie aan willen gaan, aan kunnen gaan en vol kunnen houden. In dit project stond daarom de volgende vraagstelling centraal: Hoe blijven de capaciteiten van zorg- en welzijnsprofessionals aansluiten op het werk in de domeinen zorg en welzijn dankzij én ondanks de inzet van technologie in het arbeidsproces?

Projectbeschrijving

Doelstelling

Het onderzoek werd parallel uitgevoerd binnen zowel het zorg- als het welzijnsdomein. Het project binnen het zorgdomein richtte zich op toepassing van ‘Hartzorg op afstand’ en vond plaats bij Isala in Zwolle. Binnen het welzijnsdomein werd inzet van het digitale platform ‘Jouw omgeving bij online hulpverlening’ bij de stichting Maatschappelijke dienstverlening in Enschede onderzocht

Onderzoeksaanpak

In dit project gingen studenten van diverse zorgopleidingen van Saxion, Windeheim en ROC van Twente op verschillende manieren aan de slag met het begeleiden van cliënten op afstand met de tools Hartzorg op Afstand en Jouw Omgeving. Daarbij werden de competenties onderzocht die studenten nodig hebben en de mate waarin en wijze waarop ze invloed konden uitoefenen op hun taak. Bovendien werd nagegaan hoe ze naar hun beroep keken en of dit veranderde door het gebruik van de technologieën.

Ook de samenwerking tussen studenten van mbo en hbo als ook met het werkveld waren van belangrijke waarde binnen het project. Omdat ook in de praktijk geldt dat professionals van alle niveaus samenwerken en elkaars expertises moeten leren kennen. Om die reden zijn ook de hrm-afdelingen van de deelnemende zorginstellingen betrokken. Een krachtig human capital-beleid is namelijk van belang voor het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, zodat de kwaliteit van het werk in zorg en welzijn kan verbeteren. Onderzocht werd daarom ook hoe de samenwerking met technologie zo kan worden ingericht dat de mensen anders tegen technologie aan gaan kijken; niet als een bedreiging, maar juist als hulpmiddel

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode van september 2020 t/m januari 2022 en werd opgevolgd door het project Willen en Kunnen?!

Opbrengsten

Behalve inzichten voor de onderwijs-, zorg- en welzijnspraktijk is ook het ontstaan van een uitgebreid consortium een belangrijke opbrengst van dit project.

  • Impactinterview: Zorg en technologie; een gelukkig huwelijk?
  • Interview Saxion: Hoe verleent een verpleegkundige of social worker straks zorg op afstand – en kan dat wel?

Betrokken onderzoekers

Dr. M.E.M. (Marjolein) den Ouden

Lector Lectoraat Technology, Health & Care (Hogeschool Saxion) / Practor Zorg & Technologie (ROC van Twente)

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M.R. (Milan) Wolffgramm, MSc

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

C. (Christina) Jaschinski, PhD

Onderzoeker Lectoraat Technology Health & Care (Hogeschool Saxion)

Dr. M.J. (Jobke) Wentzel

Docent/Onderzoeker Lectoraat ICT innovaties in de zorg (Hogeschool Windesheim)

T.J.J. (Theo) Olthuis, MA

Docent/Onderzoeker Zorg & Technologie (ROC van Twente)

Dr. N. A. B. M. (Nicole) Ketelaar

Docent/Onderzoeker Health, Well-being & Technologie (Hogeschool Saxion)

Dr. K. (Karin) Dijkstra

Lector Gezondheidsbevordering in de Leefomgeving Lectoraat Smart Health (Hogeschool Saxion)

Dr. Ir. M. (Marike) Hettinga

Lector IT Innovations in Health Care (Hogeschool Windesheim)

Dr. E. N. (Niek) Zuidhof

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Technology, Health & Care, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

A. Y. (Annemieke) van der Horst, MSc

Onderzoeker Lectoraat Leren Floreren en Dienst Studentenvoorzieningen (Fontys Hogeschool)

I.M.H. (Iris) Hudepohl, MSc

Docent Maatschappelijke Zorg (ROC van Twente)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige