Thema's

Leven Lang Ontwikkelen

Het begrip ‘leven lang ontwikkelen’ reflecteert niet alleen een wens en een gevoelde noodzaak tot verandering, maar ook een worsteling in de praktijk. Het grote aandachtspunt is namelijk
de vraag hoe we mensen (werknemers) in de juiste stand krijgen; zodanig dat blijven leren en ontwikkelen bij hen een vanzelfsprekendheid wordt.

Dat is de kernvraag in dit thema.

Inclusie Diversiteit

Onze samenleving en arbeidsmarkt worden gekenmerkt door diversiteit.

Technische bedrijven blijven zichtbaar achter in het aantrekken en behouden diverse groeperingen. Deze bedrijven zijn teveel gericht op de stereotypische groep technici. Dit remt de toename van het menselijke kapitaal.

We zien een ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen en, daarnaast, dat het belang van het behouden van huidige werknemers hoog is. Dat is jammer, want juist door
een bredere groep talenten aan te spreken, kunnen we het tekort aan medewerkers in de techniek aanvullen.

Daarnaast zorgt diversiteit voor meer productiviteit en innovatiekracht.

Aantrekkelijk Docentschap

Goed techniekonderwijs staat of valt met de opleiding en kwaliteit van docenten .

Het algemene doel van techniekonderwijs is drieledig:

(1) deelnemers begrijpen de techniek ‘in het dagelijks leven’ en kunnen ermee omgaan;
(2) deelnemers worden voorbereid op de uitoefening van beroepen in de techniek en het gebruik van techniek/technologie bij hun voorbereiding op de uitoefening van
beroepen in andere domeinen zoals gezondheidszorg,welzijn, communicatie en economie
(3) deelnemers worden voorbereid op ontwikkelen en ontwerpen van technologische innovaties.

Er is een groot tekort aan docenten om deze doelstelling te realiseren. Slechts weinig mensen kiezen voor een rol als docent in het techniekonderwijs. Onderwijs breed
ontbreekt het docenten vaak aan de kennis en vaardigheden om over en met nieuwe technologische ontwikkelingen te onderwijzen.

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina