Nieuw wetenschappelijk artikel over essentiële vaardigheden voor leraren voor het aanbieden van geïntegreerd taal en W&T onderwijs

Jaartal publicatie: 2024

Miriam Rhodes, PhD-kandidaat, heeft onlangs een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over het toerusten van leraren voor het aanbieden van geïntegreerd taal en W&T onderwijs. Het integreren van taal en W&T onderwijs is een complexe taak voor leraren. In haar artikel beschrijft Miriam de uitkomsten van haar onderzoek naar de vaardigheden die leraren hiervoor nodig hebben, opgedeeld in vier verschillende fasen: voorbereiding van een lessenreeks, voorbereiding van de les, uitvoering van de les en evaluatie.

Vervolgens heeft Miriam het 4C/ID-model gebruikt voor het ontwerpen van een training om leerkrachten deze complexe vaardigheden aan te leren.

In het artikel wordt dit ontwerp verder toegelicht. Het artikel biedt daarmee concrete inzichten die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs, en kan een nuttige bron zijn voor lerarenopleiders en ontwerpers van leermiddelen.

Benieuwd naar het artikel?
Je vindt het artikel hier.

Meer weten?
Kijk op de projectpagina van ‘Toerusting van leraren voor geïntegreerd Taal en W&T-onderwijs’.

 

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina