Diversiteit en Inclusie

Het gaat binnen dit thema niet alleen om aantrekken en
behouden van technisch talent maar ook om het versterken
en vergroten van de diversiteit aan doelgroepen.

Door een bredere groep talenten aan te spreken kunnen we de
instroom versterken en de uitstroom beperken.

Bovendien zorgt diversiteit voor meer productie en innovatiekracht.

De vraag die centraal staat is: hoe kunnen we de diversiteit
in opleidingen, bedrijven en maatschappelijke instellingen
stimuleren en een brede groep aantrekken en behouden voor
de technische sector?

Het gaat hierbij zowel om groepen die qua kenmerken zichtbaar dan wel onzichtbaar verschillen als ook groepen die moeite hebben om mee te komen met nieuwe technologieën of werkenden en werkzoekenden die (nog) niet aan de vereiste kwalificaties voldoen.

Producten voor dit thema

Bekijk alle producten

Actuele projecten

Bekijk alle projecten

Afgeronde projecten

Bekijk alle projecten

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Belangrijke thema's

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina