Tien jaar TechYourFuture gevierd met inhoudelijk sterk en gevarieerd programma

TechYourFuture bestaat tien jaar. Deze mijlpaal markeert een decennium samen werken aan onderzoek naar en oplossingen voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technologisch talent. Dit jubileum werd op vrijdag 3 november gevierd. Een grote groep genodigden vanuit vooral de partners van TechYourFuture, maar ook andere stakeholders zoals de Provincie Overijssel en de Metaalunie, gaven acte de présence in de sfeervolle Zwarte Silo in Deventer. Het veelzijdige middagprogramma symboliseerde de aanpak van TechYourFuture in de afgelopen tien jaar: samen aan de slag!

Maaike Endedijk startte het middagprogramma met de lezing ‘Noaberschap als de motor voor een leven lang leren: samen maken we het verschil!’ Haar insteek? Hoe een sterke community de basis vormt voor een leven lang leren in een sterk veranderende samenleving. Daarna volgde er een interactief programma met vier workshops over concrete tools, waarvan de deelnemers er twee naar keuze konden volgen. Onderzoekers verbonden aan TechYourFuture keken samen met de deelnemers in deze verdiepingssessies hoe we bereiken dat ondernemers of het onderwijs de praktische tools van TechYourFuture maximaal benutten.

Tot slot keek TechYourFuture samen met haar bestuurders vooruit naar de komende vijf jaar (2023-2028). Maria Hendriks refereerde daarbij aan een groot aantal interviews dat recent is uitgevoerd: We kunnen vooral trots zijn op alle partners in de regio en ook daarbuiten waarmee we zo goed samenwerken. En als het om de naaste toekomst gaat dan denken we vooral aan het verder door ontwikkelen, en daarmee actualiseren, van onze praktijkgerichte onderzoeksagenda, meer aandacht voor de implementatie van onze kennis en tools in het MKB en eveneens het borgen van talentontwikkeling in primair en voortgezet onderwijs.

Anka Mulder bedankte namens al haar bestuurscollega’s de tomeloze inzet van TechYourFuture in de afgelopen tien jaar: “In onze samenleving is over de hele breedte en op alle niveaus een enorme behoefte aan kennis over techniek en technologie. Ook hebben we een belangrijke talentagenda. Ik constateer dat TechYourFuture, als Centre of Expertise, bovenop al deze onderwerpen zit. Tien jaar terug waren zaken als een leven lang leren, de talentagenda en switchen van de ene sector naar de andere tamelijk hypothetisch. Nu, met de ongelofelijke tekorten zitten we midden in de praktische aanpak én oplossingen van deze uitdagingen, mede dankzij de inzet van TechYourFuture. Mijn complimenten daarvoor!”

Klik hier om de uitgebreide terugblik, geschreven door Paul Spendel, te lezen.

Het magazine 'TechYourFuture 10 jaar!' is gratis aan te vragen en/of te downloaden via deze hyperlink.

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina