Factsheet 'Help waar is mijn vak?'

Jaartal publicatie: 2024

Aandacht voor de professionele identiteit van technische (hbo) docenten binnen de context van vernieuwend onderwijs.

Veel hogeronderwijsinstellingen voeren vernieuwingen door in hun onderwijs. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs, maar ook is er meer focus op het aanleren van generieke vaardigheden van studenten zoals (interdisciplinair) samenwerken, reflectie, zelfsturing of creativiteit. Aan docenten de taak om studenten te begeleiden bij deze invulling van meer activerend onderwijs.

In deze factsheet lees je de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek dat uitgevoerd is in de periode april 2023 t/m februari 2024.

Onderzoeksvragen:

  1. Welke identiteitsthema’s benoemen technische docenten als het gaat om een (mogelijke) verschuiving van hun rol of de uitoefening van hun vak, en welke gevolgen hebben deze?
  2. Welke rol spelen persoonlijke en contextuele factoren (met name ook het opleidingsteam en de gesprekken binnen dat team) bij deze identiteitsthema’s?

Ook lees je over de aanpak van het vervolgonderzoek dat recent van start is gegaan

Meer lezen?
Kijk op de projectpagina van ‘Help waar is mijn vak?’.

 

Bekijk hier de factsheet

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina