Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Wijs met techniek

Werkvormen voor ethische reflectie op de impact van techniek

Tot op heden wordt in wetenschappelijke literatuur over het onderwerp ‘ethische reflectie’ vooral geschreven vanuit de techniekfilosofie en gericht op grote bespiegelingen. Er is minder nagedacht over methoden voor sociaal-ethische reflectie: het systematisch nadenken over de impact en ethiek van technologie van verschillende professionele activiteiten op de maatschappij. Bovendien is nog weinig bekend over de toepassing van deze methoden in het onderwijs.

Projectbeschrijving

In dit verkennende project werd onderzocht hoe reflectie op de impact van techniek op een toegankelijke en duurzame manier kan worden opgenomen in onderwijs (en beroep). Reflectie op maatschappelijke en ethische aspecten van technologie komen op dit moment nog niet voldoende aan bod in het beroeps- en academisch onderwijs. Studenten moeten met name gevoel krijgen voor de betekenisaspecten van technologie. De hypothese was dat voor dit onderwijsdoel actieve werkvormen een meer passende methode zijn dan het doceren van ethische theorieën.

Onderzoeksaanpak

In dit verkennend onderzoek wordt een inventarisatie gedaan naar werkvormen die nu al in gebruik of in ontwikkeling zijn. Welk effect sorteren zij? Dragen zij bij aan het aanleren van vaardigheden voor een kritische houding over de impact van techniek?

Opbrengsten

  • De uitkomsten van het project zijn beschreven in een handzaam praktijkboek
  • Een poster met een overzicht van het project en de eerst uitkomsten.
  • De tegeltjeswijsheden die zijn opgetekend in de verschillende werkgroepen.
  • Een impactinterview ‘Wijs met techniek; ethisch (leren) reflecteren op de impact van techniek.’ waarin verschillende betrokkenen aan het woord komen over de waarde van ethische reflectie op de impact van techniek.

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode van oktober 2020 t/m september 2022.

Betrokken onderzoekers

Dr. S. (Steven) Dorrestijn

Lector Lectoraat Ethiek & Technologie (Hogeschool Saxion)

Dr. E.H. (Elise) Eshuis

Onderzoeker Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs (Hogeschool Saxion)

Dr. M.R. (Marcus) Popkema

Docent/Onderzoeker Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit (Hogeschool Windesheim)

Drs. K. (Karin) van der Heijden

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Ethiek & Technologie (Hogeschool Saxion)

I. (Ilse) Ouwens MEd

Meesterdocent omgevingsbewustzijn, tekst & fotografie CIBAP

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige