Labels:

Diversiteit en inclusie

Leven lang ontwikkelen

Bridge the gap / Mind the gap: professionele identiteit in de techniek

In de projecten Bridge the Gap! en Mind the Gap! is in samenwerking met onderwijsinstellingen en hightechbedrijven onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de professionele identiteit van technische studenten en alumni, (gender)diversiteit en inclusie in de techniek en de rol van stereotypen bij loopbaankeuzes en uitval in de techniek. De onderzoekers volgden zowel medewerkers in het eerste jaar van hun carrière in de technische sector als studenten bij Universiteit Twente en Hogeschool Saxion.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Projectleider Prof. dr. Maaike Endedijk: “We wilden weten waarom mensen ondanks hun capaciteiten en interesse uiteindelijk vroegtijdig vertrekken. Zo blijkt dat de helft van de vrouwelijke werknemers in deze sector in de eerste jaren vertrekt. Dat is natuurlijk een enorm aantal.” Ondanks deze opvallende cijfers, ging het de onderzoekers niet zozeer om man-vrouw verhoudingen. “We keken op een dieper niveau naar diversiteit en inclusie. De vraag was of mensen die anders zijn dan de gemiddelde engineer, zich thuis kunnen
voelen in de technieksector. Is er ruimte voor mensen met andere hobby’s, mensen die bijvoorbeeld wat extraverter zijn? Daar draait het om.”

Uit het onderzoek blijkt dat minderheden het moeilijk hebben binnen de technische sector. Volgens projectleider Maaike Endedijk is het lastig om een cultuur te doorbreken: “Vaak moeten bedrijven over een bepaalde drempel heen. Pas als ze een kritiek minimum passeren, ontstaat er een omslag. Daarom moeten bedrijven en instellingen actief beleid maken op diversiteit en inclusie.” Ook een buddy voor eerstejaarsmedewerkers zou kunnen helpen. “Daarbij is het erg belangrijk dat er een klik tussen de buddy en medewerker is.” Naast het onderzoek naar eerstejaarsmedewerkers, keken de onderzoekers naar studenten aan Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. “We onderzochten welke studenten zich thuis voelen en bij een technische opleiding blijven. De uitkomsten waren verrassend. Met name de eerste generatiestudenten bleken een kwetsbare groep. Juist voor deze groep studenten is het erg belangrijk dat ze rolmodellen binnen een opleiding hebben.”

Betere begeleiding van studenten die kennismaken met een bedrijf is ook van groot belang. “Het moet meer zijn dan: ga er maar kijken. Als het beeld dat ze bij een bedrijf krijgen afschrikt, dan moet er binnen de opleiding ruimte zijn voor reflectie. Daarvoor hebben we tijdens het eerste project Mind the Gap! het Carrière Kompas ontwikkeld, zodat (aankomende) technische professionals beter kunnen ontdekken wat belangrijk voor hen is en wat past.”

Anderen over Bridge the Gap!

Ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos participeerde overtuigd en enthousiast in het onderzoeksproject Bridge the Gap!. Hr-adviseur Erik de Jong:

“Als grote werkgever in onder meer Oost-Nederland, vinden wij het zeer belangrijk om de instroom in de technische sector op peil te houden.”
“Het is essentieel dat jonge mensen na hun technische opleiding instromen in de beroepspraktijk binnen de regio van hun opleiding. Dit zorgt voor een natuurlijke spreiding van talenten.” Dankzij Bridge the Gap! is veel waardevolle kennis verzameld over het aantrekken en behouden van technisch talent, zowel direct na de studie als tijdens de beroepspraktijk. “Deze nieuwe kennis helpt om de samenwerking tussen Witteveen+Bos, de hbo’s en de universiteiten zo goed mogelijk en duurzaam vorm te geven.” De resultaten van Bridge the Gap! verdienen het om zo breed mogelijk ingezet te worden, vindt Erik. “Ik zou het mooi vinden als we de samenwerking die we nu in Oost-Nederland hebben gerealiseerd, ook in andere delen van Nederland kunnen opstarten. Dat is ook voor onze organisatie waardevol, omdat Witteveen+Bos niet alleen regionaal maar ook landelijk actief is.”

Natascha Prins, projectleider ‘Meisjes in de techniek’ van ROC van Twente:

“Bridge the Gap! biedt mooie aanknopingspunten om meer meisjes te vinden en te binden voor de techniek. Mijn grootste inzicht? In Bridge the Gap! gaat het heel erg over hbo en wo. Tegelijkertijd ontdek ik dezelfde worstelingen en structuren richting oplossingen die wij in het vo en mbo hebben. De uitkomsten uit Bridge the Gap! zie ik ook opgaan voor het vo en mbo.”

Opbrengsten

Het Carriere kompas uit het onderzoek Mind the Gap! en alle uitkomsten, opbrengsten, handvatten, best practices en materialen uit het onderzoek Bridge the Gap! zijn voor iedereen vrij toegankelijk op de website: thecareercompass.app

Looptijd

  • Mind the Gap! werd uitgevoerd van januari 2015 t/m januari 2018
  • Bridge the Gap! werd uitgevoerd van september 2018 t/m juni 2022

Betrokken onderzoekers

Prof. Dr. M.D. (Maaike) Endedijk

Professor (adjunct Hoogleraar) (Universiteit Twente)

R. (Ruth) van Veelen

Hoofdonderzoeker Inclusieve Arbeidsmarkt (TNO en Universiteit Utrecht)

N. (Natascha) van Hattum

Senior onderzoeker

Betrokken partners