Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Bèta burgerschap

‘Samenwerken aan Bèta Burgerschap' leert leerlingen uit basis en voortgezet onderijws groepsgewijs beslissingen te nemen over oplossingen voor een maatschappelijk-technologisch vraagstuk. Deze vraagstukken (socio-scientific issues) zoals energietransitie, watertekorten en misstanden in de textielindustrie zijn niet op te lossen zonder enige kennis van wetenschap en techniek. Bèta burgerschap is daarom niet alleen burgerschapsvormend, maar ook beroepsvoorbereidend. Bedrijfsbezoeken, gastcolleges van experts en experimenten vormen mede hierom een belangrijk onderdeel van de leeractiviteiten.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Doel van het project ‘Samenwerken aan Bèta burgerschap’ was om in samenwerking met verschillende bedrijven en leraren vanuit het basis- en voortgezet onderwijs leeractiviteiten rondom maatschappelijk-technologische vraagstukken te ontwikkelen. In alle leeractiviteiten staat de aanpak van Bèta Burgerschap centraal waarin bèta en technologie geïntegreerd worden met burgerschapsonderwijs. Gedurende het ontwikkelproces werden leraren geprofessionaliseerd in zowel het ontwikkelen van leeractiviteiten (afgestemd op actuele maatschappelijke problemen vanuit bedrijven en instellingen) als  het uitvoeren en  de evaluatie ervan.

Opbrengsten

Voor leraren in basis- en voortgezet onderwijs is een praktijkboek geschreven waarin de methode en voorbeelden worden beschreven. In de wetenschappelijke publicatie lees je een onderbouwde verantwoording van de aanpak van Bèta burgerschap als burgerschapsopvatting. Daarnaast wordt in het vervolgproject Bèta burgerschap Bèta burgerschap – Socio Scientific Issues gewerkt aan een verdere verdieping van de methodiek.

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode van maart 2015 t/m maart 2020.

 

Betrokken onderzoekers

Dr. L.J.F. (Laurence) Guérin

Lector Wereldburgerschap (Haagse Hogeschool)

Prof. dr. J.H. (Juliette) Walma van der Molen

Hoogleraar Talentontwikkeling (Universiteit Twente)

Dr. P.H.M. (Patrick) Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs (Thomas More Hogeschool)

L.J.G. (Lars) Henning, MEd

Studiecoach, Hogeschool Saxion

L.T. (Lida) Klaver, MSc

Docent/Onderzoeker (Hogeschool Saxion)

J. (Jory) Tolkamp MEd

Onderwijskundige

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige