Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Leven lang ontwikkelen

RoboTAO

In de laatste twee decennia van de vorige eeuw is er in de industrie op grote schaal gerobotiseerd.  Steeds vaker duiken ook de cobots op. Makkelijk te programmeren, met relatief lage kosten en in staat om precies en kleinschalig werk te doen. Maar vooral: ze kunnen samenwerken met mensen! Helaas gebeurt het in de praktijk te vaak dat medewerkers door cobots worden vervangen. Bedrijfseconomisch wellicht aantrekkelijk, maar ronduit slecht nieuws voor praktijkgeschoolde assemblagemedewerkers aan sequentiële assemblagelijnen. Dat moet en kan anders!

Projectbeschrijving

Doelstelling

Het project RoboTAO startte in 2018 met een vooronderzoek gevolgd door een hoofdondezoek dat liep tussen 2019 en 2022 vervolgens werd in de derde fase onderwijsmateriaal ontwikkeld. Hierbij stonden twee vragen centraal:

  1. Hoe ziet de toekomstige mens-robot interactie eruit in de productieomgevingen van de toekomst?
  2. Welke vaardigheden hebben de mens en robot daarvoor nodig ?

Onderzoeksaanpak

  • Tijdens de voorverkenning hebben Saxion mechatronica- en HRM studenten met de onderzoekers meegewerkt aan cobot implementaties bij twee grotere bedrijven. Conclusie? Cobots staan doorgaans afgezonderd in de productielijn eenvoudig en repeterend werk uit te voeren, zoals: CNC-machines beladen, dozen vouwen en instrumenten testen. Daarmee wordt het potentieel van deze nieuwe technologie (samenwerking met de operator en ondersteuning in het (maak)werk) onderbenut en dreigt productieautomatisering die arbeid vervangt of slechter maakt. Waar cobots juist tot hun recht zouden komen, bijvoorbeeld in flexibele en complexe eindassemblage processen, zien we ze nog niet. Het inzetten van cobots in de eindassemblage wordt ook doorgaans als zeer complex gezien. De eindassemblage is volgens bedrijven te afwisselend om de cobot rendabel te maken voor het bedrijfsleven.
  • Tijdens het hoofdonderzoek werd daarom onderzocht wat nodig is om het volledige potentieel van cobots te benutten voor het maken van flexibele productieomgevingen waarin mens en cobots optimaal met elkaar samenwerken. Uiterst relevant voor bedrijven en hun medewerkers, maar ook voor mbo’s en hogescholen. Het gaat immers om de productieomgevingen van de toekomst, waarin onze afgestudeerden zullen werken. Onze productie ingenieurs, mechatronici, HR-specialisten en mbo studenten moeten worden opgeleid om deze productieomgevingen goed te ontwerpen c.q. daarin goed te kunnen werken.
  • In een derde fase van het project werd voor mbo-studenten een leer- en experimenteeromgeving voor mens-robot samenwerking opgeleverd, met bijbehorende modules. Daarnaast wordt een proof-of-concept van een mens-cobot productie eenheid opgeleverd. In een protocol wordt het ontwerp- en implementatieproces vastgelegd. Tenslotte wordt relevante kennis verspreid door middel van workshops voor bedrijven, een artikel in een peer-reviewed tijdschrift en een (e-)book voor werkgevers over het voorbereiden en inrichten van een mens-cobot samenwerking. De drie deelnemende bedrijven krijgen tenslotte een leer- en experimenteeromgeving en een prototype opstelling van een mens-cobot productie eenheid.

Betrokken onderzoekers

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M.R. (Milan) Wolffgramm, MSc

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Dr. M.J. (Maarten) van Riemsdijk

Lector Smart Industry Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

M.M.A. (Mirte) Disberg - van Geloven, MSc

Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

T.M.R. (Tom) Tijink, MSc

Hoofddocent/Onderzoeker Industrial Engineering & Management Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

C.H.W. (Casper) de Jong, MSc

Onderwijskundige