Leven Lang Ontwikkelen

Technologische ontwikkelingen en complexere vraagstukken
vragen om medewerkers die snel mee ontwikkelen en een
waardevolle bijdrage kunnen leveren in hun werk.

Aandacht voor continu leren en ontwikkelen van werknemers staat
daarom hoog op de agenda van veel werkgevers, sociale
partners, onderwijsinstellingen en overheden.

Niet alleen in de high tech industrie, maar evenzeer in de bouw- en
installatiebranche, in productiebedrijven, in de landbouw
of in de accountancy en in de gezondheidszorg.

 

Het begrip ‘leven lang ontwikkelen’ reflecteert niet alleen een wens
en een gevoelde noodzaak tot verandering, maar ook een
worsteling in de praktijk.

Het grote aandachtspunt is namelijk de vraag hoe we mensen (werknemers) in de juiste stand krijgen; zodanig dat blijven leren en ontwikkelen bij hen een vanzelfsprekendheid wordt.

Naast competenties van medewerkers, zoals proactief leren door en voor innoveren, gaat het hier ook om de organisatie en inrichting van het werk als leeromgeving, èn het systematisch en structureel inrichten van leergemeenschappen om een doorlopend proces van
leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Producten voor dit thema

Bekijk alle producten

Actuele projecten

Bekijk alle projecten

Afgeronde projecten

Bekijk alle projecten

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Belangrijke thema's

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina