Labels:

Aantrekkelijk docentschap

Hybride professional

Het technisch beroepsonderwijs en het technisch bedrijfsleven kampen met grote tekorten aan technici en techniekdocenten. Het inzetten van hybride professionals wordt gezien als één van de manieren om dit tekort terug te dringen.

Projectbeschrijving

Doelstelling

Een hybride professional is een professional die een baan in het (beroeps)onderwijs combineert met een baan in het bedrijfsleven. Het hybride docentschap wordt om verschillende redenen als veelbelovend gezien. Zo zou het inzetten van hybride docenten het docententekort kunnen terugdringen en verrijkend kunnen zijn voor de carrière van docenten. Ook zou het de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen versterken, aangezien technische innovaties sneller hun intrede kunnen doen in het onderwijs. Hoe veelbelovend deze initiatieven ook zijn, de baten voor het onderwijs staan hierbij veelal centraal. Er wordt vooralsnog beperkt aandacht besteed aan het organisatieniveau: wat is nodig in beide organisaties (school en bedrijf) om deze doelgroep aan te trekken en te behouden. Ook moet aandacht worden besteed aan wat nodig is tussen organisaties uit beide contexten om de samenwerking op dit gebied te versterken. Het is daarbij nog onvoldoende duidelijk wat dit vraagt van werkgevers en HRM-professionals in beide contexten.

Onderzoeksaanpak

Op basis van literatuuronderzoek en interviews met stakeholders in beide contexten, werd tijdens dit project gewerkt aan praktisch toepasbare kennis over de hybride professional in de techniek. Flankerend aan de uitwerking van dit praktijkgerichte onderzoek werden stakeholders uit het technisch beroepsonderwijs en -bedrijfsleven betrokken. Het doel hiervan was het oprichten van een consortium dat vanuit co-creatie werkt aan praktische en duurzame toepassingen om hybride professionals aan te trekken, op te leiden en te behouden.

Looptijd

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode van november 2020 t/m april 2021.

Betrokken onderzoekers

Dr. M. (Menno) Vos

Lector Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen (Hogeschool Windesheim)

Dr. S. (Stephan) Corporaal

Lector Human Capital, Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

Dr. A.R.(Richard) Heerkes

Docent/ Onderzoeker Hogeschool Windesheim

Dr. M.A.M. (Monique) Ridder

Hoofddocent Onderwijsinnovatie voor Voeding en Diëtiek (Haagse Hogeschool)

Dr. T. (Tijmen) Schipper

Senior onderzoeker Leven Lang Ontwikkelen (Hogeschool Windesheim)

A. (Amber) Kornet, MSc.

PhD kandidaat/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Universiteit Twente, Hogeschool Saxion)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige