Arbeidsmarkt

Technische arbeidsmarkt

Met onze onderzoeken en activiteiten richten wij ons onder andere op het ontwikkelen van loopbaantrajecten en samenwerking met bedrijven uit de Smart Industry. Ook onderzoeken wij de personeelsbehoefte van hightech bedrijven en ontwikkelen we instrumenten om deze bedrijven aantrekkelijker te maken voor jonge technici. Zo verbetert de aansluiting van het hoger onderwijs op de technische arbeidsmarkt, zowel vanuit het perspectief van de jonge professional als de ondernemer.

Producten voor technische bedrijven

Zorg en welzijn

Technologie in de zorg innoveert in rap tempo. Maar, succesvolle praktijktoepassing hangt af van de implementatie door zorgprofessionals. Daarom richten we ons in onderzoek op het ontwerpen van onderwijs waarin zorgprofessionals leren de aangeboden technologie naar eigen hand te zetten om zo de levering van hun zorg te verbeteren. Deze uitdaging pakken we samen met onderzoekers, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties op.

 

Producten voor de Zorg en Welzijn sector

TechYourFuture is een initiatief van de volgende kernpartners:

Belangrijke thema's

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina