Labels:

Leven lang ontwikkelen

Vooronderzoek ROBOOST (TechOost)

In dit vooronderzoek bundelen onderwijsinstellingen uit het vo, vmbo, mbo, hbo en het technische mkb hun krachten om samen een doorlopende leerlijn voor industriële robotica te ontwikkelen. Het huidige gebrek aan afstemming zorgt ervoor dat scholen, technische bedrijven relatief veel tijd kwijt zijn aan het op het gewenste niveau brengen van (toekomstige) professionals. Het project ROBOOST streeft naar een duurzame en breed toepasbare oplossing voor dit probleem.

Projectbeschrijving

Doelstelling:

Dit vooronderzoek heeft als projectdoelstelling om tot specifieke, betekenisvolle en afgewogen inzichten en
partnerschappen te komen waarmee een ambitieuze TechOOST hoofdaanvraag (inclusief meerjarenplan, begroting
en projectorganisatie) opgesteld kan worden ter voortzetting van onderwijsinitiatief ROBOOST.

Verwachte opbrengsten:

• Een behoefte inventarisatie die overzichtelijk duidelijk maakt waar robotica onderwijs op het mbo en hbo
aankomende jaren voor op moet leiden volgens tien mkb’ers uit Oost Nederland.
• Een curriculum verkenning die op schematische wijze inzichtelijk maakt waar het robotica onderwijs van
de betrokken onderwijsinstellingen momenteel uit bestaat en op welke module(s) geïntervenieerd moet
worden om tot betere uitstroom-instroom te komen die gehoor geeft aan de behoeften vanuit het mkb.
• Een doorgerekend investeringsplan waarin duidelijk gemaakt wordt welke onderwijsmiddelen op welke
plekken en op welke wijze ingekocht moeten gaan worden om de beoogde onderwijsinterventie(s)
materieel mogelijk te maken.
• Een omgevingsscan waarin vijf aanpalende onderwijsinitiatieven op het gebied van smart industry in en
om Oost Nederland doorgelicht zijn

Looptijd:

Het vooronderzoek loopt van april 2024 t/m juli 2024

Betrokken onderzoekers

M.R. (Milan) Wolffgramm, MSc

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Employability Transition (Hogeschool Saxion)

C.H.W. (Casper) de Jong, MSc

Onderwijskundige

L. (Lotte) Jansen

Onderzoeker mensgerichte technologie & Learning Communities

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

L. (Lotte) Jansen

Onderzoeker