Reading-to-go lab in het vmbo

Reading-to-go lab in het vmbo

Digitale media biedt leerlingen de unieke mogelijkheid om online experimenten uit te voeren. Daar waar je vroeger af en toe een proefje mocht doen, kan dat nu, digitaal, oneindig vaak. En dat kan ontzettend leerzaam zijn. Zo kun je natuurkundige principes ontdekken, experimenten uitvoeren die in de echte wereld toch wat gevaarlijker zouden zijn, etc. Het Go-Lab is zo’n online experimenteeromgeving. Het bevat vele applicaties van experimenten en daar omheen zijn lesmodules gebouwd die de leerlingen tekst en uitleg geven. Maar hoe goed wordt er gelezen? Wat doet dat met de leereffecten en de motivatie van leerlingen? En kunnen we dat met gamification-elementen verbeteren? Daar gaan we onderzoek naar doen.

Eerst denken, dan doen

Het probleem dat zich voordoet bij online experimenteeromgevingen als de Go-Lab zal niet geheel onverwacht zijn. Er wordt gesteld dat leerlingen niet lezen, maar direct gaan experimenteren. Dus niet eerst denken, dan doen. Een bekende uitspraak in deze context is van Sherlock Holmes: You see, but you do not observe. En daarmee bedoelt hij dat als je geen kennis van zaken hebt, je bewijsvoering niet kunt interpreteren.

In het Go-Lab zullen leerlingen dus vooral exploreren, in plaats van gericht experimenteren. Of dat persé een slecht idee is gaan we nog zien. Je zou kunnen aannemen dat voor een deel van de kinderen, diegenen met een wat hogere voorkennis, prima werkt.

Hoe goed lezen vmbo-scholieren, en welk effect heeft dat op het leereffect?

In dit onderzoek gaan we de uitdaging aan om vmbo-scholieren die een technische richting volgen wèl de teksten te laten lezen. Allereerst onderzoeken we, met behulp van een eyetracker, of en wat ze lezen, en vervolgens hoe dat het experimenteren en ook het leereffect beïnvloedt.

Helpt gamification bij het lees- en leerproces?

Vervolgens gaan we gamification-elementen inbouwen die ervoor zorgen dat je pas de ‘sleutel’ tot het online lab krijgt als je voldoende ‘punten’ hebt verzameld. Uiteraard gaan we dan onderzoeken of dit een positief effect heeft op het experimenteren en het leren. Ook onderzoeken we wat dit voor impact het heeft op hun motivatie. Een schoolvak waarin je succesvol bent, wordt leuker bevonden, dus het is de verwachting dat de leerlingen die succeservaringen opdoen in het experimenteren door het lezen, gemotiveerder zullen zijn.

Lees ook het interview op de site van de Universiteit Twente >>

Looptijd

December 2016 – januari 2019

Partners

  • Universiteit Twente
  • Stichting Lezen
  • Vo-scholen

Beoogde resultaten

  • Voor het onderzoek creëren we een Go-Lab omgeving die aansluit bij de doelgroep en de leerdoelen van deze groep participanten. Deze omgeving is vrij toegankelijk te gebruiken.
  • De bevindingen worden uitgegeven in een publicatie van Stichting Lezen en TechYourFuture.
  • Vakpublicatie
  • Wetenschappelijke output in de vorm van een onderzoeksrapport.

Onderzoekers