Kennis uit onderzoek: Onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs

Kennis uit onderzoek: Onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs

Het onderzoek naar De rol van leiderschap bij de verduurzaming van onderwijsinnovaties werd uitgevoerd op drie basisscholen: Glanerbrug Zuid, de Alfonsusschool uit Enschede en Daltonschool de Rank uit Hengelo. Deze scholen volgden twee jaar lang een intensief professionaliseringstraject van TechYourFuture gericht op talentontwikkeling en onderzoekend en ontwerpend leren (zie: Beta denken in het onderwijs). Op basis van de resultaten heeft er een webinar plaatsgevonden en is er een eindrapport opgeleverd.

Webinar 'Leidinggeven aan verandering'

Dr. Karin Brouwer-Truijen, coursedirector Master Educational Leadership Hogeschool Saxion, verzorgde het webinar met als thema 'Leidinggeven aan verandering'. Ze vertelde over het vormgeven van de verankering van W&T binnen het schoolteam en het zorgen voor draagvlak. Hoe ga je om met ‘voorlopers’ en ‘afwachters’? En op welke manier kan W&T-onderwijs een aanjager zijn voor innovatie binnen jullie school? Han Kemker, directeur primair onderwijs OBS De Hekakker, trad op als ervaringsdeskundige in het leiding geven aan verandering.

Lees hier het interview met Karin Brouwer-Truijen.

Eindrapport

Door middel van interviews met zowel de schoolleiders als leerkrachten werden drie portretten samengesteld. Daarnaast werden op basis van de verzamelde informatie de belangrijkste werkzame principes die van invloed zijn op het verduurzamen van de innovatie gedefinieerd. Met andere woorden, welke effectieve leiderschapspraktijken werden door de schoolleiders ingezet om de ingezette schoolontwikkeling voort te zetten nadat de onderzoekers waren vertrokken?

Download

De drie portretten van deze 'good practice' scholen en een uitgebreide beschrijving van de werkzame principes kunt u lezen in het eindrapport.