Kennis uit onderzoek: Jongeren in de techniek

Kennis uit onderzoek: Jongeren in de techniek

Hoe kunnen bedrijven nog meer aantrekkelijk worden door jonge technici? Hoe optimaliseren we de overgang van school naar werk? Hoe brengen we de verwachtingen van jonge technici en werkgevers in de techiek dichter bij elkaar?

TechYourFuture heeft diverse onderzoeken lopen naar de verwachtingen van werkgevers en jonge technici en de match tussen deze twee partijen. Op deze pagina een overzicht van onze publicaties.

Artikel: Onweerstaanbaar worden voor de nieuwste generatie technici

In dit artikel presenteren we de voorkeuren van ruim duizend jonge technici uit het (v)mbo en hbo en vergelijken we die voorkeuren met de kenmerken van het werk in de technische sector, zoals ervaren door ruim duizend medewerkers.

Ga naar artikel

Artikel: de jacht op jonge technici

Artikel over de ervaringen van jonge technici die 1-5 jaar werken bij technische bedrijven. Het aantrekken van meer jonge technici blijkt echter een lastige klus: er is slechts een globaal beeld over wat de nieuwste generatie medewerkers wil en bovendien is dat beeld onbetrouwbaar omdat het niet is gebaseerd op grootschalig empirisch onderzoek (Cogin, 2012). Wij voorzien in deze kennislacune door in deze paper allereerst de precieze voorkeuren vast te stellen van jonge technici voor baan- en organisatiekenmerken.

Download artikel

E-book: Ervaringen en wensen van jongeren in de techniek

Ebook met praktische tips en advies van jonge technici voor werkgevers. In het e-book worden belangrijke thema’s voor technici uitgewerkt aan de hand van verhalen van jongeren. Wat zoekt de nieuwe generatie technici in werk? We vroegen aan meer dan 1500 laatstejaars (v)mbo en hbo-studenten uit de techniek welke kenmerken zij het meest belangrijk vinden in hun toekomstige baan en organisatie. Ze bleken in staat om erg precies aan te geven wat ze verwachten en zijn conservatiever dan we tot nu toe dachten.

Vraag het e-book hier aan. 

Artikel werken bij de overheid: een aantrekkelijk alternatief voor jongeren?

Artikel over de voorkeuren die jonge economen hebben voor werk en de mate waarin die voorkeuren overeenkomen met het werk wat gemeenten bieden. De auteurs onderzochten in hoeverre gemeenten klaar zijn voor de nieuwe generatie jongeren. Zij vroegen aan ruim achthonderd jongeren wat zij zoeken in werk en vergeleken dat met de kenmerken van werk, zoals die ervaren worden door ruim driehonderd medewerkers in gemeenten. De uitkomsten vertaalden de auteurs samen met een aantal jonge ambtenaren in enkele praktische aanbevelingen voor het verhogen van de aantrekkelijkheid van werken bij gemeenten. Is werken bij de overheid een aantrekkelijk alternatief?

Download artikel

Artikel: Werkvoorkeuren van jonge baanzoekers uit het (v)mbo en hbo

Artikel met daarin de verantwoording hoe we de voorkeuren van jongeren hebben gemeten. 
Er is in het onderzoek naar kenmerken die jongeren belangrijk vinden in banen en organisaties, minder aandacht voor de operationalisering daarvan. Wij vroegen jongeren daarom om heel precies uit te leggen wat ze onder deze baan en organisatiekenmerken verstaan en ontwikkelden en valideerden een meetinstrument om hun voorkeuren voor deze kenmerken te meten.

Ga naar artikel

Proefschrift: aantrekkelijke banen en organisaties voor de nieuwe generatie baanzoekers

Proefschrift, met daarin een uitgebreide beschrijving van de voorkeuren van jongeren, inclusief resultaten per sector (zorg,overheid en techniek). De laatste jaren zijn er tientallen publicaties verschenen over ‘Generatie Y’, de nieuwe generatie baanzoekers, die volgens de publicaties op een geheel eigen manier naar werk kijkt. De doelstelling van dit onderzoek is het vaststellen van de mate waarin de voorkeuren van groepen jonge baanzoekers overeenkomen met de baan- en organisatiekenmerken van de organisaties waar jongeren baanzoekers terecht kunnen komen.

Download proefschrift

Working paper: werken in de nieuwe industriële realiteit

Een verkennend onderzoek naar de verwachtingen van werkgevers over jonge technici over wat werkgevers van jongeren verwachten. Een opmerkelijke tegenstelling doet zich voor in de technische sector: enerzijds wordt er een fors tekort aan technisch personeel voorspeld, anderzijds zijn er veel technische scholieren die grote moeite hebben met vinden van stages of startposities. Mogelijk hebben werkgevers andere verwachtingen van de competenties van toekomstige medewerkers, dan de competenties waarover technische schoolverlaters beschikken.

Download onderzoekspaper

Artikel: Aansluiting gezocht

Artikel over de kloof tussen jonge technici en technische bedrijven, waarbij wordt gefocust op het scherper inzicht verkrijgen in de werkelijke problematiek rond vraag en aanbod op de arbeidsmarkt binnen de regionale technische sector, uitmondend in een afbakening en heldere vraagarticulatie en de beoordeling van de probleem gerelateerde kennisbehoefte en in hoeverre die nader onderzocht kunnen en moet worden in een breder en meer verdiepend onderzoek, met het oog op het leveren van oplossingen voor deze specifieke arbeidsmarktproblematiek.

Download artikel