Kennis uit onderzoek: Nieuwsbegrip en W&T

Kennis uit onderzoek: Nieuwsbegrip en W&T

In het project 'Nieuwsbegrip en W&T' wordt onderzocht hoe begrijpend lezen en W&T-onderwijs elkaar kunnen versterken. Bij het inbedden van W&T in het primair onderwijs ervaren veel leraren een gebrek aan tijd om W&T structureel aan te bieden, waardoor er vaak sprake is van een versnipperd aanbod en een gebrek aan duurzame professionalisering gericht op W&T. Een van de oplossingen is om een sterkere verbinding te leggen met de kernvakken zoals taal en rekenen. In dit project wordt onderzocht hoe het onderwijs in W&T verweven kan worden met het begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw van de basisschool. 

Lessenreeks

Integratie van begrijpend lezen en wetenschap en technologie biedt veel kansen. Het is niet alleen tijdbesparend, maar vaak ook motiverend voor zowel leraren als leerlingen. Om leraren te ondersteunen in het effectief aanbieden van W&T en begrijpend lezen is er een lessenserie ontwikkeld met een ondersteunende website waarin begrijpend lezen en W&T worden geïntegreerd. De lessenreeks combineert W&T-experimenten met het lezen van teksten over een actueel thema: klimaatverandering (broeikaseffect en zeespiegelstijging). De lessen zijn bedoeld voor groep 7 en 8. Bij de lessen hoort een ondersteuningsmodule met tips en achtergrondinformatie die leraren helpen bij de uitvoering. Ook is er een poster ontworpen die de leerlingen invullen tijdens de 3 lessen.

Binnen het project is samengewerkt met experts van Saxion, iPabo, Eduseries en Nieuwsbegrip en een aantal basisschoolleraren. Wil je de lessenreeks zelf uitproberen? Het lesmateriaal staat op de website van Nieuwsbegrip. Wil je de lesmaterialen, inclusief de poster, liever als Word-document? Vraag ze dan hieronder aan.

Ga naar lessenreeks

 

Ga naar ondersteuningsmodule

 

Vraag lesmaterialen aan als Word-document

Factsheet

De onderzoekers hebben tijdens dit project een artikel opgeleverd voor Tijdschrift Taal. Deze is enkel voor abonnees te lezen. De belangrijkste punten uit dit artikel zijn in een factsheet samengevat.

 

Ga naar factsheet