Gender include it: een toolbox om vrouwen te behouden voor techniek en IT

Gender include it: een toolbox om vrouwen te behouden voor techniek en IT

Technische bedrijven zijn naarstig op zoek naar goed opgeleide medewerkers. Tegelijk is sprake van een hoge uitstroom uit de techniek, met name van vrouwen. Om die uitstroom van vrouwen tegen te gaan, wordt in dit project een toolbox ontwikkeld met effectieve interventies die kunnen worden ingezet door opleidingen en bedrijven.

In het voorgaande project - Vrouwen behouden voor techniek - is kennis verzameld over de factoren die de uitstroom van vrouwen in bèta en techniek beïnvloeden en over de interventies die effectief bijdragen aan het behouden van vrouwen. Op deze kennis wordt verder gebouwd voor het ontwikkelen van de toolbox.

Werkwijze

Er wordt gewerkt volgens het ADDIE-model, dat staat voor: Analysis, Design, Development, Implementation, en Evaluation. In het project wordt nauw samengewerkt met ICT-opleidingen, -bedrijven en deskundigen op het gebied van gender, ICT, onderwijskundigen en HRM, die gedurende alle fasen van het ontwerpproces feedback en suggesties geven op de producten.

De ontwikkelde instrumenten worden vervolgens geïmplementeerd en geëvalueerd bij opleidingen en bedrijven, waarbij de eindgebruikers nauw betrokken worden. Uiteindelijk wordt een toolbox opgeleverd met gefundeerde interventies en praktische handvatten voor het implementeren.

Meerwaarde voor de praktijk

Uit de reacties op het voorgaande project - Vrouwen behouden voor techniek - en de plannen voor het maken van een toolbox, werk opgemerkt dat er in de praktijk een grote en urgente behoefte is aan een dergelijke toolbox. De meerwaarde van deze toolbox die men ziet boven bestaande instrumenten, is een samenhangend geheel aan interventies die gecombineerd worden met: concrete aanwijzingen over welke instrumenten passend zijn voor welk type organisatie, een duidelijke businesscase, en aanwijzingen voor het duurzaam op de agenda houden van het voorkomen van uitstroom van vrouwen.

Opbrengsten

 • Een toolbox vol interventies voor opleidingen en bedrijven, en een bijbehorend stroomschema over hoe deze ingezet kan worden.
 • (Wetenschappelijke) verantwoording voor de interventies.
 • Diverse workshops en presentaties.
 • Publicaties in vakbladen.

Bekijk hier de opbrengsten van dit project, waaronder de toolbox 'Gender include IT'.

Looptijd

Februari 2018 – Februari 2020

Partners

 • Windesheim
 • Saxion
 • Hogeschool van Utrecht
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Haagse Hogeschool
 • De Nieuwe Zaak
 • Sogeti
 • RDW
 • Calago
 • VHTO (expertisecentrum voor vrouwen in de techniek)
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht

Onderzoekers