Docenttoerusting voor betekenisvol vmbo: “Leerlingen in de leerstand krijgen”

Docenttoerusting voor betekenisvol vmbo: “Leerlingen in de leerstand krijgen”

Onlangs werd de eerste fase van het onderzoek van Prof. Dr. Susan McKenney en Dr. Cindy Poortman van de Universiteit Twente afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd onder vier VMBO-scholen en brengt in kaart hoe docenten zijn toegerust om betekenisvol onderwijs te geven. Naast hun bevindingen doen de onderzoekers in hun rapport ook concrete aanbevelingen over het bevorderen van betekenisvol onderwijs in het VMBO.

Op basis van een literatuuronderzoek en verschillende werksessies op de deelnemende scholen zijn de onderstaande onderzoeksvragen opgesteld die leidend waren in het verdere onderzoek:

  1. Hoe zijn docenten op dit moment toegerust  om betekenisvol onderwijs voor hun VMBO-leerlingen te verzorgen?
  2. Wat is hiervoor de gewenste situatie?
  3. Welke verbetermogelijkheden zijn haalbaar en belangrijk en waarom?

De aanbevelingen uit het onderzoek voor beleid en praktijk focussen op een samenhang van facilitering, tijd, het ervaren ‘keurslijf’ van het examenprogramma en een behoefte aan continuïteit. Scholen zelf kunnen hierin een rol spelen, maar ook op stichtings- en landelijk niveau liggen er uitdagingen om docenten toe te rusten met tijd, ondersteuning en sturing om de uitdaging in deze samenhang aan te kunnen gaan.

Opbrengsten

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het onderzoeksrapport van Prof. Dr. Susan McKenney en Dr. Cindy Poortman van de Universiteit Twente.

Onderzoeksrapport: Docenttoerusting voor betekenisvol vmbo: “Leerlingen in de leerstand krijgen”

Onderzoekers