Labels:

Arbeidsmarkt

Onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen

Praktijkpublicaties

Kennisbank

Praktijkpublicatie: Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren? Learning communities als innovatieversneller.

Jaartal publicatie: 2023

Hoe kan in ons land innoveren, werken en leren beter worden verknoopt ten dienste van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan? In 2020 hebben NWO, Regieorgaan SIA en Topsectoren het initiatief genomen om meer (praktijkgericht) onderzoek te doen naar zogenoemde Learning communities en de kennis hierover beter te delen. De belangstelling voor Learning communities is enorm gegroeid en nu vaak al een vanzelfsprekend onderdeel van (regionaal-) economisch beleid.

De gemeenschappelijke vraag in het programma: Wat zijn de werkzame elementen van zo’n Learning community? Om de kennisbasis onder het concept ‘Learning Communities’ te versterken, zijn perspectieven op de inrichting in kaart gebracht, de opbrengsten en de dynamieken in zo’n proces. Welke actoren, partijen en groepen zich hierin begeven en hoe er op de grens tussen verschillende praktijken geleerd wordt en hoe en learning community zich over de tijd ontwikkeld op verschillende niveaus. En op welke manier een learning community het beste begeleid kan worden. Op basis van de verschijningen, uitkomsten en dynamiek hebben we een aantal kernprincipes gedefinieerd. Dit alles wordt in deze publicatie gedeeld en beschreven.

Deze publicatie is een uitgave van de Kerngroep Netwerk Learning Communities; een initiatief van NWO, Regieorgaan SIA en Human Capital Topsectoren.

Dr. T. (Tijmen) Schipper

Senior onderzoeker Leven Lang Ontwikkelen (Hogeschool Windesheim)

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige

Up to date blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.