Labels:

Arbeidsmarkt

HBO/WO

Onderwijs

Technisch mkb

Diversiteit en inclusie in de techniek

Praktijkpublicaties

Vrouwen behouden voor ICT

Jaartal publicatie: 2018

Mensen zijn voor veel bedrijven hun belangrijkste kapitaal. Het vinden en binden van voldoende medewerkers, met de juiste kwalificaties, is een voorwaarde voor succes. De huidige krapte op de arbeidsmarkt vormt dan ook een grote uitdaging. Dit geldt met name voor de ICT, de sector met de krapste arbeidsmarkt. Vrouwen vormen voor de sector een interessante doelgroep, maar het lukt nog niet goed om hen aan te trekken. Bovendien is de uitstroom van vrouwen groot. Er moet dus wat gebeuren! Om gericht actie te kunnen ondernemen is inzicht nodig in waarom vrouwen de sector verlaten. Zorgen voor meer instroom zonder de uitstroom te stoppen heeft immers weinig zin.

In dit whitepaper bespreken we de achtergrond van de hoge uitstroom van vrouwen uit de ICT en interventies die dit tegengaan. We starten met een overzicht van de cijfers over vrouwen in de ICT en waarom het belangrijk is dat er meer vrouwen komen werken in de sector. Daarna bespreken we kort hoe ons onderzoek was opgezet en gaan dan over naar de resultaten. We beschrijven eerst welke factoren van invloed zijn op de uitstroom van vrouwen uit de ICT en vervolgen met een overzicht van mogelijke interventies. We sluiten het whitepaper af met een blik op de toekomst: de toolbox die we willen ontwikkelen.

Betrokken onderzoeker

Dr. S. (Symen) van der Zee

Lector Vernieuwingsonderwijs en Wetenschap & Techniek in het Onderwijs (Hogeschool Saxion)

Dr. S. (Sjiera) de Vries

Lector Sociale Innovatie (Hogeschool Windesheim)

Dr. S.I. (Sandra) van Aalderen-Smeets

Hoofddocent / Onderzoeker Saxion

A. (Aagje) Voordouw

Onderzoeker Lectoraat Sociale Innovatie/Docent en trainer Bedrijfskunde (Hogeschool Windesheim)

M. (Monique) Rouweler

Docent en onderzoeker

C. (Caroline) Oosterkamp

Onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim

TechYourFuture is een samenwerking van de grote onderwijsinstellingen uit oost-Nederland

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige

Onderzoek aanvragen

We zien graag je aanvraag tegemoet
Lees meer