Labels:

Arbeidsmarkt

Onderwijs

Technisch mkb

Leven Lang Ontwikkelen

Diversiteit en inclusie in de techniek

Tools

Praktijkpublicaties

Praktijkpublicatie – Samenwerken aan zij-instroom in de techniek.

Jaartal publicatie: 2019

Bij het oplossen van mismatches op de arbeidsmarkt en om de groeiende tekorten aan technisch opgeleid personeel op te vangen is publiek-private samenwerking essentieel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen.

Kansrijk zijn initiatieven waarbij deze partijen zich gezamenlijk richten op het opleiden van zij-instromers en werkzoekenden. Deze praktijkpublicatie biedt een integraal overzicht van praktische kennis over de vorm, randvoorwaarden en succesfactoren voor dergelijke projecten. Het biedt bovendien een overzicht dat zowel het perspectief van de ondernemers, de gemeenten, onderwijs en UWV behartigt.

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

M.M.A. (Mirte) Disberg - Van Geloven, Msc

Onderwijskundige

Up to date blijven?

Up to date blijven?

Onderzoek aanvragen

We zien graag je aanvraag tegemoet
Lees meer