Labels:

Arbeidsmarkt

MBO

Onderwijs

Technisch mkb

Diversiteit en inclusie in de techniek

Tools

Kennisbank

Toolkit: Meiden in de techniek

Nog altijd kiezen maar weinig meiden voor een mbo techniek- of ICT-opleiding. Hoewel er sprake is van een lichte groei op de niveaus twee, drie en vier blijven meiden zwaar ondervertegenwoordigd. In opleidingen als ICT, techniek en procesindustrie is nog steeds slechts 4% van de studenten een meisje.

Naast dat er weinig instroom is, is er ook onnodige uitval. Meiden kunnen zich minder thuis voelen op de opleiding, het kan ontbreken aan vertrouwen in het eigen kunnen, en op opleidingen kan sprake zijn van zogeheten gender-bias. Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Veel docenten en managers zijn op zoek naar manieren om meer diversiteit te bewerkstelligen in de opleidingen en het werkveld. Gelukkig zijn hier manieren voor en zijn er handzame tools beschikbaar. Vanuit TechYourFuture is een project gestart om deze tools te inventariseren, vergelijken en samen te brengen in een handzaam overzicht. Dat heeft geresulteerd in de toolkit: Meiden in de techniek.

De tools zijn vooral afkomstig van het VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techiek en IT, van WijTechniek, het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche, en van de toolbox Gender Include IT, die door TechYourFuture is gemaakt. Daarnaast zijn internationale toolboxen geraadpleegd.

In de toolkit vind je tools voor mbo techniekopleidingen en voor de bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Om instroom te verhogen en uitstroom te voorkomen is de inzet van beide namelijk nodig. Voor de opleidingen zijn vijf categorieën gemaakt: 1). Werving, 2). Beeldvorming, 3). Inclusief onderwijs, 4). Bouwen aan zelfvertrouwen, en 5). Samen sterk. Voor de bedrijven zijn het er drie: 1). Aantrekkelijk werkgeverschap, 2). Beeldvorming, 3). Samen sterk.

Hoewel alle beetjes helpen, willen we benadrukken dat het implementeren van één enkele tool vaak weinig zin heeft. Om echt te werken aan meer genderdiversiteit is het belangrijk om een heldere, gedragen visie te hebben op inclusie en bijbehorend beleid. Eerst moet iedereen zich bewust zijn van het belang ervan, dan pas kan je met de tools aan de gang.

Betrokken onderzoekers

Dr. S. (Symen) van der Zee

Lector Vernieuwingsonderwijs en Wetenschap & Techniek in het Onderwijs (Hogeschool Saxion)

Anne-Hilde Feijth

Opleidingsmanager (Deltion College)

Dr. S. (Sjiera) de Vries

Lector Sociale Innovatie (Hogeschool Windesheim)

Yvonne Hermkens

Projectmanager (WIJTechniek)

Tracey Olde Rikkert

Onderwijskundige (ROC van Twente)

Sahar Yadegari

Directie-bestuurder (VHTO)

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige

Onderzoek aanvragen

We zien graag je aanvraag tegemoet
Lees meer