Labels:

HBO/WO

MBO

Onderwijs

Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs

Impactinterviews

Impactinterview – Wijs met techniek

Jaartal publicatie: 2021

Met techniek is steeds meer mogelijk, maar willen we met techniek ook alles oplossen? En welke impact heeft techniek eigenlijk op ons leven? Deze ethische reflectie op de impact van techniek wint snel terrein, en wordt versneld door uitdagingen als corona en discussies over big data en privacy. Het TechYourFuture vooronderzoek ‘Wijs met techniek’ richt zich op de vraag hoe we leren reflecteren op de impact van techniek en een toegankelijke en duurzame opname van de daarvoor benodigde competenties in de curricula van het MBO, HBO en WO. Met als centrale vraag: hoe gaan we wijs om met de technieken waar we (dagelijks) mee te maken hebben en/of krijgen?”

Betrokken onderzoekers

Dr. S. (Steven) Dorrestijn

Lector Lectoraat Ethiek & Technologie (Hogeschool Saxion)

Drs. K. (Karin) van der Heijden

Hoofddocent/Onderzoeker Lectoraat Ethiek & Technologie (Hogeschool Saxion)

Dr. M.R. (Marcus) Popkema

Docent/Onderzoeker Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit (Hogeschool Windesheim)

I. (Ilse) Ouwens MEd

Meesterdocent omgevingsbewustzijn, tekst & fotografie CIBAP

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

P.E. (Patrick) Schutte, Msc

Onderwijskundige

Up to date blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.