Labels:

HBO/WO

Onderwijs

Aantrekkelijk Docentschap

Kennisbank

Onderzoeksrapport ‘Leren van en met elkaar over disciplines heen’

Jaartal publicatie: 2021

Complexe, maatschappelijke, politieke en economische vraagstukken, over bijvoorbeeld migratie, vergrijzing en het klimaat, vragen om innovatieve oplossingen.

Deze oplossingen ontstaan vaak uit het leggen van creatieve en onverwachte dwarsverbanden tijdens bijvoorbeeld interdisciplinaire samenwerking (Klein, 2004; Ministerie van Onderwijs, 2019). Doordat maatschappelijke vraagstukken in toenemende mate een interdisciplinaire aanpak vergen is er steeds meer vraag naar vakmensen die kunnen samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Van hen wordt niet alleen verwacht dat ze kunnen omgaan met verschillen in kennis en vaardigheden, waarden en normen en prioriteiten, maar ook dat ze deze verschillen kunnen overstijgen en gezamenlijk komen tot één oplossing, product of proces.

Studenten zijn vaak gewend om te handelen en denken binnen de kaders van hun eigen vakgebied/opleiding.

De doelstelling van het Smart Solutions Semester is om studenten uit te dagen om over die kaders heen te stappen en ‘slimme oplossingen’ te bedenken door hun krachten te bundelen (Evers, van Harmelen & Visscher-Voerman, 2018).

Dit onderzoek is er op gericht om met behulp van een interventie in kaart te brengen in hoeverre studenten daadwerkelijk in staat zijn om te komen tot interdisciplinaire uitwisseling en zodoende in staat zijn om interdisciplinair te leren en werken.

Betrokken onderzoekers

Dr. J.I.A. (Irene) Visscher-Voerman

Lector Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs (Hogeschool Saxion)

E. (Erwin) van Harmelen, MSc

Onderzoeker Hogeschool Saxion

L.M.E. (Leonie) van Otten MSc

Onderzoeker Hogeschool Saxion

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

F.A. (Frank) Alberink

Medewerker events en communicatie

Up-to-date blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief