Voor onze primair onderwijs nieuwsbrief hebben we W&T experts in ons netwerk gevraagd naar hun ervaringen en bevindingen van dit schooljaar. Hieronder lees je hun reactie. Ook geven ze praktische tips voor jou als leerkracht in het basisonderwijs.

Marijke de Bruin

Functie: Leerkracht, coördinator W&T, ICC’er én medewerker projectbureau Cultuureducatie Enschede.
Werkzaam bij:
VCO Oost-Nederland en Cultuureducatie Enschede.

Wat waren voor jou belangrijke hoogtepunten in het afgelopen jaar op het gebied van W&T?
Expeditie W&T en alle bijeenkomsten van Kids4Twente.

Waar ben je trots op wat er het afgelopen jaar gelukt is?
Dit jaar zijn er een aantal klassen geweest die deel hebben genomen aan Kids4Twente.
De bewustwording op scholen na adviesrapporten n.a.v. het W&T kompas en de stappen die daarna worden gezet.
De keuze en implementatie van een nieuwe methode op mijn eigen school.

Welke tips en adviezen wil je delen met andere leerkrachten en professionals?
Begin gewoon, vraag advies aan experts, werk samen, bouw een netwerk.

Marit Benes

Functie: Onderwijskundige W&T-expert.
Werkzaam bij: Consent.

Wat waren voor jou belangrijke hoogtepunten in het afgelopen jaar op het gebied van W&T?
Dankzij Kids4Twente is het voor leerkrachten in Enschede mogelijk om gratis gebruik te maken van aanbieders op het gebied van W&T. Tijdens een vervolgbijeenkomst schoof ik als W&T-expert bij Consent bij beide partijen aan om zo een gezamenlijk lesprogramma te ontwikkelen passend binnen het lesaanbod van de school en bij de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Leerkrachten vonden deze bijeenkomsten enorm waardevol, dankzij de concrete opbrengsten voor hun eigen onderwijs.

Waar ben je trots op wat er het afgelopen jaar gelukt is?
We hebben met TechYourFuture, Kids4Twente en binnen Consent gewerkt aan een netwerk vol kennis en aanbod op het gebied van W&T. Scholen die iets willen op het gebied van W&T weten hier steeds beter gebruik van te maken.

Welke tips en adviezen wil je delen met andere leerkrachten en professionals?
Maak gebruik van alle (gratis) mogelijkheden op het gebied van W&T. Kijk op de website van Kids4Twente voor aanbieders, voor kennislabs en gratis werkbladen. Maak gebruik van de kennis van de W&T-experts binnen de stichtingen voor het afnemen van het W&T Kompas, het spelen van het W&T Visiespel, of voor andere vragen, begeleiding of materialen. Kijk bijvoorbeeld op deze website voor een lessenreeks + handleiding rondom sporen van slavernijverleden in Overijssel. In de lessenreeks is onder andere aandacht voor burgerschapsonderwijs en onderzoekend leren.

Denise Brilman

Functie: Educatief Technoloog & Mediacoach.
Werkzaam bij: ROC van Twente.

Wat waren voor jou belangrijke hoogtepunten in het afgelopen jaar op het gebied van W&T?
De komst van AI heeft mijn hele werk op z’n kop gezet, maar in een positieve manier. We hebben nu de mogelijkheid om nieuwe informatie op een snelle manier toegankelijk te maken voor verschillende niveaus en ik zie een verschuiving in het onderwijs van reproductie van kennis naar vaardigheden.

Waar ben je trots op wat er het afgelopen jaar gelukt is?
Dit jaar hebben we een aantal praktische handleidingen opgeleverd voor het gebruik van technologie in het klaslokaal. We hebben veel docenten gezien die hierdoor geprikkeld werden en zelf actief gingen uitproberen. Dit resulteerde in leuke nieuwe projecten waarbij ik als Educatief Technoloog mocht aanhaken.

Welke tips en adviezen wil je delen met andere leerkrachten en professionals?
Maak actief gebruik van media en technologie in de klas; laat leerlingen presenteren via bijvoorbeeld Microsoft Sway of maak je eigen interactieve video’s via LessonUp of Edpuzzle. Technologie hoeft niet altijd groot en duur te zijn, er zijn ontzettend veel tools waarmee leerlingen zelf media kunnen maken. Met de komst van AI is er alleen maar meer bijgekomen.

Anneloes Visscher, Marko van Koningsveld en Pieter Bökkerink.

Functie: Teamleider/groepsleerkracht/lid bovenschoolse werkgroep W&T.
Werkzaam bij: Varietas.

Wat waren voor jullie belangrijke hoogtepunten in het afgelopen jaar op het gebied van W&T?
De opstart van de bovenschoolse werkgroep W&T. We hebben bij verschillende scholen het W&T kompas afgenomen, een hele lijn Lego Education aangeschaft en hiervoor een lessenserie ontwikkeld en gegeven op scholen. Ditzelfde geldt voor de Micro Bits. Ook hebben we een inventarisatie op het gebied van W&T gemaakt op al onze scholen en een intranet pagina W&T gemaakt. We hebben ons netwerk in de regio Deventer, Holten/Rijssen en Almelo op het gebied van W&T uitgebreid.

Waar zijn jullie trots op wat er het afgelopen jaar gelukt is?
Onze scholen van de stichting zijn zich veel meer bewust van (het belang van) W&T en we hebben koppelingen gemaakt met externe partijen om op het gebied van W&T iets voor de scholen te betekenen. We hebben hier als werkgroep een wezenlijke bijdrage aan geleverd.

Welke tips en adviezen willen jullie delen met andere leerkrachten en professionals?
Bekijk W&T onderwijs vanuit een breed perspectief dat je heel goed kan integreren met verschillende vakgebieden. Ga het gewoon doen, stap over de drempel heen en zorg ervoor dat de kennis, vaardigheden en attitude van de leerlingen ontwikkeld worden. Een mooie kapstok hiervoor zijn de 7 werelden van techniek.

Manon Nieuwenkamp

Functie: Leerkracht, W&T expert, Primor.
Werkzaam bij: Stichting KOE

Wat waren voor jou belangrijke hoogtepunten in het afgelopen jaar op het gebied van W&T?
Als W&T expert heb ik een school begeleid om het W&T onderwijs een impuls te geven. Samen met een collega hebben wij werkbijeenkomsten mogen leiden die in het teken stonden van de didactiek onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast hebben we bij de betreffende school ook klassenbezoeken mogen afleggen. Direct na het klassenbezoek konden we met de leerkracht in gesprek gaan en de leerkracht feedback geven. Het was tijdens de klassenbezoeken mooi om te zien hoe sommige leerkrachten de opgedane kennis hebben vertaald naar de praktijk en er al mooie stappen zijn gemaakt op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren.

Waar ben je trots op wat er het afgelopen jaar gelukt is?
Twee andere scholen waar ik nauw bij betrokken ben hebben naar aanleiding van het W&T kompas ook al hele mooie stappen gemaakt op het gebied van W&T onderwijs. Zo hebben de scholen bijvoorbeeld per thema een aantal OOL vaardigheden vastgelegd die aangeleerd moeten worden aan de leerlingen tijdens de les. Daarnaast hebben de W&T coördinatoren op beide scholen een coachende rol. De coördinatoren voeren klassenbezoeken uit en geven de leerkrachten ondersteuning waar nodig is. Op deze wijze kan iedere leerkracht zich op zijn eigen tempo ontwikkelen op het gebied van W&T onderwijs. De twee betreffende scholen hebben afgelopen jaar ook deelgenomen aan Kids4Twente om thema’s nog meer diepgang te geven of aan te vullen. Beide scholen hebben al hele mooie stappen gemaakt om het W&T onderwijs een plek te geven op school en willen dit ook blijven ontwikkelen, dat maakt me trots!

Welke tips en adviezen wil je delen met andere leerkrachten en professionals?
Ik zou ieder schoolbestuur aan willen raden om W&T experts in tijd te faciliteren, zodat zij hun eigen team of andere scholen kunnen begeleiden op het gebied van W&T onderwijs. Zo geeft mijn stichting KOE, mij en een paar andere collega’s de mogelijkheid om onderzoek te doen en scholen te begeleiden, zodat we samen kunnen werken aan de ontwikkeling van alle scholen. Het W&T kompas is een mooi middel om te kijken in hoeverre het W&T onderwijs is ingebed in de school. Op basis van het kompas kan de school vervolgens bepalen welke doelen/stappen de school als eerst wil oppakken om het W&T onderwijs een impuls te kunnen geven. Dus als de school wil weten in hoeverre W&T is ingebed in de school, dan is het W&T kompas een aanrader.

Tim Post

Functie: Projectleider.
Werkzaam bij: Kids4Twente.

Wat waren voor jou belangrijke hoogtepunten in het afgelopen jaar op het gebied van W&T?
Het afgelopen jaar ontwikkelden we met verschillende onderwijspartners Technoscope: een kader van W&T-onderwijsdoelen voor het primair onderwijs met een bijbehorend (wetenschappelijk gevalideerd) instrument om deze doelen te evalueren onder midden- en bovenbouwleerlingen. Een belangrijk hoogtepunt voor de doorontwikkeling (en evaluatie) van Kids4Twente als W&T-gericht schoolontwikkelprogramma.

Waar ben je trots op wat er het afgelopen jaar gelukt is?
In het afgelopen jaar is het aantal leraren dat deelneemt aan Kids4Twente gegroeid van 15 naar 40. Met deze groei bereikt Kids4Twente inmiddels 1400 basisschoolleerlingen met W&T-onderwijs. In het schooljaar 2023/2024 zal Kids4Twente zelfs uitgroeien naar gemeente Hengelo en zullen daarmee ruim 15 basisscholen aansluiten. We zetten ons in deze groei vast te houden de komende jaren.

Welke tips en adviezen wil je delen met andere leerkrachten en professionals?
‘It takes a village to raise a child’, luidt de uitdrukking. Ik geloof dat deze wijsheid past bij het ontwikkelen van W&T-talent onder leerlingen in je eigen klas. W&T-onderwijs ontwikkel je over het algemeen niet alleen, maar samen, in verbinding met je collega’s op school, je schoolkoepel en de organisaties in je omgeving. Verbind je daarom met netwerken van lerende leraren, zoals via TechYourFuture, voor praktische tips, methoden en hulpmiddelen. Dan pas komen we echt verder met W&T!

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina