W&T expertise binnen schoolbesturen

W&T expertise binnen schoolbesturen

In het onderwijs is iedereen inmiddels wel doordrongen van het feit dat de toekomstige beroepen andere kennis en vaardigheden vragen dan alleen de traditionele basisvakken. En er worden grote stappen gezet! Er zijn mooie voorbeelden van scholen die een goede balans hebben gevonden tussen de basisvakken en nieuwe vakken als digitale geletterdheid en Wetenschap en Technologie. Geintegreerd, in de school of juist in samenwerking met partners buiten de school in techniekcentra of in technische bedrijven. Voor veel schoolteams is het echter nog een  uitdaging hoe dit vorm te geven en is ondersteuning hierbij meer dan welkom! 

Als bestuurder kunt u echt iets betekenen! 

In 2020 is het W&T Kompas gelanceerd. Een waardevolle tool waarmee schoolteams door W&T experts op weg worden geholpen bij het inbedden van Wetenschap en Technologie. Scholen kunnen de hulp van deze externe W&T experts inhuren via diverse onderwijspartners. 

We bieden nu echter ook de mogelijkheid om de expertise op het gebied van W&T die er al is binnen schoolbesturen breder in te zetten voor alle scholen binnen uw bestuur of scholenkoepel! TechyourFuture leidt deze collega's op tot interne W&T experts! Zij krijgen toegang tot het W&T Kompas en leren de tool te gebruiken tijdens een training van 5 middagen. Daarnaast worden zij onderdeel van een breed netwerk van W&T experts die samen kennis en ervaringen uitwisselen, worden zij op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen via expert-meetings en komen zij in contact met diverse W&T aanbieders in de eigen regio! 

In 2022 zijn in totaal al zeven leerkrachten van vier Overijsselse schoolbesturen opgeleid tot W&T-experts. Deze W&T-experts hebben allemaal één dag of twee dagen per week om scholen te ondersteunen.  Binnen het bestuur zijn zij voor alle schoolteams hét aanspreekpunt voor alle vragen over W&T onderwijs en daarnaast zijn zij een belangrijke schakel naar het W&T aanbod buiten de scholen! Door het inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen de scholen kunnen de W&T experts het dagelijks bestuur van informatie en advies voorzien omtrent de vragen en behoeftes die er leven binnen de verschillende schoolteams. Deze input vormt het vertekpunt voor een gefundeerde W&T koers waarin de juiste beslissingen kunnen worden genomen rondom professionalisering, kennisdeling, gezamelijke technieklokalen etc. 

In januari 2023 starten we met een nieuwe training voor W&T experts binnen schoolbesturen. Staat je school in Overijssel? Dankzij subsidie van de provincie Overijssel kunnen schoolbesturen hiervoor kosteloos deelnemers aanmelden.

Klik op de flyer hieronder voor meer informatie over interne W&T-experts binnen schoolbesturen:

 

Meer weten?

Mail je vraag naar Marieke Krakers van TechYourFuture.