Wetenschap & Technologie Kompas

Wetenschap & Technologie Kompas

Aan de slag met Wetenschap en Technologie onderwijs?

Steeds meer scholen organiseren activiteiten en projecten waarin de leerlingen op een onderzoekende en ontwerpende manier aan de slag gaan met W&T. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat je als school zoekt naar handvatten om W&T ook een structurele plek te geven in het curriculum. Dit is geen eenvoudige opgave. W&T lijkt complex en lang niet alle leerkrachten voelen zich bekwaam deze uitdaging zomaar aan te gaan. Bovendien zijn er vele wegen die naar Rome leiden; kies dan maar eens de juiste route! 

Gelukkig is er ondersteuning mogelijk. Er zijn diverse W&T experts die jullie team kunnen helpen keuzes te maken en realistische doelen te stellen. Ze maken daarvoor gebruik van het W&T Kompas. Een handige tool die duidelijk zicht geeft op wat er allemaal al gebeurt in jullie school op het gebied van W&T. Daarnaast helpt de W&T expert jullie om passende en realistische ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij jullie visie, schooldoelen en mogelijkheden. Belangrijk is dat jullie als schoolteam samen besluiten welke keuzes gemaakt worden. 

Werkwijze

Het W&T Kompas is een kort begeleidingstraject en bestaat uit vier onderdelen: een oriënterend kennismakingsgesprek, een de digitale vragenlijst, een consensusbijeenkomst en een rapportage in de vorm van een adviesrapport. Nadat een traject is afgerond kan het kompas ook later worden ingezet als (zelf-)evaluatie instrument en kan een nieuwe cyclus worden gestart waarin nieuwe doelstellingen worden gekozen.

 

Interesse? Neem contact op met een van onze W&T experts:

Peter Bom
Telefoon: 06 13949734
Email: p.l.bom@saxion.nl

Anika Embrechts
Telefoon: 06 4870 9259
Email: Anika@factoryonfire.nl  Emile Schütte
Telefoon: 088-4697 938
Email: ega.schutte@windesheim.nl

Marike van Wezenberg
Telefoon: 06-24739700
Email: marike.van.wezenberg@outlook.com

Lyda Winata
Telefoon: 06 2397 6458
Email: lyda.winata@stadkamer.nl

 

Voucherregeling Provincie Overijssel

Voor scholen in Overijssel wordt door de provincie een voucher ter waarde van 500 euro aangeboden! 

In dit filmpje vertellen de directeur en leerkrachten van OBS de Haarschool in Holten wat het W&T Kompas hen heeft opgeleverd! Zij maakten als eerste school gebruik van de voucher en zijn inmiddels mooi op weg met W&T en zetten enthousisat in op toekomstbestendige vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en digitale vaardigheden.

Een voucher aanvragen? Klik Hier voor meer informatie.                                            

Meer weten?

Wil je meer informatie over het W&T Kompas download dan de flyer of mail je vraag naar Marieke Krakers van TechYourFuture.

Het W&T Kompas is ontwikkeld door TechYourFuture en is mede mogelijk gemaakt door Techniekpact Twente en Platform Talent voor Technologie.

Onderzoekers