Wetenschap & Technologie Kompas

Wetenschap & Technologie Kompas

Schoolteams  in het primair onderwijs staan voor de uitdagende taak om in 2020 Wetenschap en Technologie (W&T) in te bedden in hun onderwijs. Er gebeurt al veel rond W&T in basisscholen. Tegelijkertijd zijn deze activiteiten vaak nog geen structureel onderdeel van het curriculum. TechYourFuture heeft, in samenwerking met Techniekpact Twente en Platform Talent voor Technologie, het W&T Kompas ontwikkeld, speciaal voor het basisonderwijs.  Het W&T Kompas is ontwikkeld om teams inzicht te geven in hoeverre W&T al is ingebed in hun school. Ook helpt het W&T Kompas om gezamenlijk ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij de visie van de school.

Werkwijze

Met het W&T Kompas doorloopt het schoolteam een proces dat wordt begeleid door W&T experts. Dit begeleidingstraject bestaat uit vier onderdelen: een oriënterend kennismakingsgesprek, afname van de digitale vragenlijst, een consensusbijeenkomst en een rapportage. Nadat deze cyclus is afgerond kan het instrument worden ingezet als zelf-evaluatie instrument en kan een nieuwe cyclus worden gestart met nieuwe doelstellingen.

In onderstaand schema wordt de werkwijze kort toegelicht:

 

1. Intakegesprek met de schoolleider en/of techniekcoördinatoren:
Naast een kennismaking kan in dit gesprek ook worden ingeschat of het instrument past bij de vragen van de school ten aanzien van W&T.

2. Digitaal instrument invullen door individuele leerkrachten:
Alle leerkrachten vullen de digitale vragenlijst in. Voor de 15 indicatoren kiezen zij in welke van in totaal vier ontwikkelingsfases zij vinden dat de school zich bevindt.

3. Consensusbijeenkomst:
Een afvaardiging van het team bepaalt per onderwerp wat het standpunt van de school is. De W&T expert bereidt de bijeenkomst voor op basis van de resultaten van de vragenlijst uit stap 2. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst overzichtelijk gepresenteerd aan het team. Op basis hiervan worden in het tweede deel van de bijeenkomst concrete doelen gesteld. Er worden enkele indicatoren geselecteerd waarvan het team vindt dat deze doorontwikkeld moeten worden om een volgende fase te kunnen bereiken.

4. Rapportage van de uitkomsten door W&T experts:
Naar aanleiding van de consensusbijeenkomst ontvangt de school een digitale rapportage. Hierin wordt een beeld geschetst van zowel de huidige als de gewenste situatie. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen om de gewenste situatie te bereiken.

Nadat het proces is doorlopen kan het instrument onder leiding van de W&T expert worden ingezet voor de evaluatie van de vastgestelde ontwikkeldoelen en het vaststellen van vervolgdoelen.

Partners

Wil je in contact komen met één van de W&T experts? Neem dan contact op met onze partners:Emile Schütte
Telefoon: 088-469 79 38
E-mail: ega.schutte@windesheim.nl

Anika Embrechts
Telefoon: 06 48709259
E-mail: a.embrechts@saxion.nl

Lyda Winata
Telefoon: 06 2837424
E-mail: lyda.winata@stadkamer.nl

Marieke Kroese
Telefoon: 06 4226 3571
E-mail: marieke.kroese@derolfgroep.nl 

Voucherregeling Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel biedt basisscholen in de provincie Overijssel een voucherregeling aan. De voucher omvat een bijdrage van € 500,= in de kosten om het W&T-kompas door een W&T-expert af te laten nemen. Op dit moment zijn genoemde W&T-experts beschikbaar via Hogeschool Windesheim, de Rolf Groep en Saxion. 
Lees hier meer over de voucherregeling.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het W&T Kompas download dan de flyer of mail je vraag naar Marieke Krakers van TechYourFuture.

Wil je het W&T Kompas binnenkort inzetten op jouw school? Kijk hier om een van onze W&T experts te benaderen! 

Het W&T Kompas is ontwikkeld door TechYourFuture en is mede mogelijk gemaakt door Techniekpact Twente en Platform Talent voor Technologie.

Onderzoekers