Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs

Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs

Het geven van geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs is een complexe taak voor leraren. Het project ‘Toerusting van leraren voor geïntegreerd taal- en W&T- onderwijs’ onderzoekt hoe een training eruit moet komen te zien die gericht is op het vergroten van kennis en vaardigheden van leraren op dit gebied. Een dergelijke training wordt ontworpen en getest.

Vanaf 2020 wordt van alle basisscholen verwacht dat zij vorm en inhoud geven aan Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs. Leraren hebben hier in de praktijk vaak moeite mee, met name door de hoge nadruk op de kernvakken en een gebrek aan kennis en vaardigheden op het gebied van W&T-onderwijs. W&T-onderwijs biedt echter ook talrijke mogelijkheden voor het ontwikkelen van de taalvaardigheid van leerlingen, wat de integratie van taal en W&T aantrekkelijk maakt. Diverse studies tonen de voordelen van zo’n geïntegreerde aanpak aan. Om taal- en W&T-onderwijs te kunnen integreren is een grondige professionele training van leraren een vereiste. Dit onderzoek is een vervolg op het vooronderzoek 'Taalgericht W&T-onderwijs – een cognitieve analyse'.


Doel van het onderzoek

De cognitieve analyse uit het vooronderzoek heeft geresulteerd in een globaal overzicht van de benodigde kennis en vaardigheden van leraren om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven. In het huidige onderzoek zal dit overzicht verder uitgewerkt worden en worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een professionaliseringstraject voor leraren, gericht op het leren uitvoeren van de complexe taak ‘geïntegreerd taal- en W&T-onderwijzen’. Dit gebeurt met behulp van het 4C/ID-model voor het ontwerpen van trainingen voor het leren van complexe vaardigheden. Daarbij wordt voortgebouwd op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen de vakgroep Docentprofessionalisering van de Universiteit Twente met de uitvoering van sterk vergelijkbare trainingstrajecten voor het leren van de leerkrachtvaardigheden voor differentiatie en formatieve evaluatie. De training wordt geïmplementeerd in twee volledige basisschoolteams. Ten behoeve van het meten van de effectiviteit van de training worden lesobservaties uitgevoerd gericht op de beoordeling van de leerkrachtvaardigheden om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te verzorgen. Tevens wordt onderzocht in hoeverre leraren zich vóór en na de training in staat achten (self-efficacy) om dit onderwijs te verzorgen.

Onderzoeksvragen

 • Hoe dient een training gericht op het verwerven van de voor ‘geïntegreerd taal- en W&T-onderwijzen’ vereiste competenties eruit te zien?
 • Wat zijn de effecten van de training op:
  a. de leerkrachtvaardigheden voor geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs?
  b. de self-efficacy van leraren m.b.t. geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs?

Opbrengsten

Bekijk de pagina 'Kennis uit onderzoek' waarop de publicaties en nieuwste inzichten gedeeld worden.

Kennis uit onderzoek

Beoogde opbrengsten

 • Kennis over hoe een training eruit moet zien die gericht is op het vergroten van de kennis en vaardigheden van leraren die zij nodig hebben om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven.
 • Een training (‘INTEGR8’) die in het schooljaar 2021-2022 door schoolbegeleidingsdiensten aan scholen kunnen worden aangeboden.
 • Trainingsmaterialen en lesmaterialen die ingezet kunnen worden in pabo-curricula en in workshops voor scholen.

Partners

 • Universiteit Twente
 • Windesheim
 • Saxion
 • TU Delft
 • Expertis
 • De Rolf groep
 • RKBS de Korf Apeldoorn

Looptijd

September 2020 – september 2023

Onderzoekers