RoboWijs

RoboWijs

Robotica is een vorm van techniek die belangrijk is voor de samenleving. Iedereen krijgt er mee te maken, zeker de kinderen van nu. Door te werken met robots, ze te programmeren of zelfs te ontwerpen en te bouwen, kunnen kinderen vaardigheden opdoen waar ze later in de samenleving gebruik van kunnen maken. Het gaat om probleemoplossend vermogen, om creativiteit, om zelfsturing en samenwerken. Dit geldt voor alle kinderen maar zeker voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Van hen is bekend dat ze bovengemiddeld graag met ICT werken en dat het ontwikkelen van technisch talent hun kansen op participatie vergroot. Een hindernis voor participatie is echter dat ASS grote effecten kan hebben op sociale vaardigheden. Al dan niet mee kunnen doen in het reguliere voortgezet onderwijs en op de arbeidsmarkt hangt hiervan af.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat de inzet van robotica voor kinderen met ASS in therapeutische context ook gunstig kan zijn voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Echter, er is nog weinig bekend wat betreft het gebruik van robotica voor kinderen met ASS in onderwijssituaties. In het onderwijs, ook het speciaal onderwijs, werk je met groepen en heb je als leerkracht niet de beschikking over grote budgetten om bijvoorbeeld een dure therapeutische robot in een 1 op 1 situatie in te zetten. Kan robotica ook in deze situatie bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden? Welke vaardigheden zijn dat dan precies? Welke robotsystemen zijn geschikt om te gebruiken, en met welk doel? Wat hebben scholen en leerkrachten nodig om robotica te implementeren in de reguliere onderwijsprogramma’s? 

In onderstaande video komen TechYourFuture onderzoeker Rianne van den Berghe, Chrit Bismans, Maxime Heuff en Pim Lagerweij aan het woord over het RoboWijsproject, het pilotonderzoek hieraan voorafgaand, sociale robotica en LegoMindstorms.

Doelstellingen

In het project RoboWijs (ook wel Robowise), dat gesubsidieerd wordt door het NRO, wordt onderzoek gedaan naar de vraag of, en zo ja, hoe het gebruik van robotica kan bijdragen aan de technische en sociale vaardigheden van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd met klassen in het speciaal onderwijs met kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud, hun leerkrachten en andere betrokken professionals die samenwerken met de onderzoekers in Professionele LeerGemeenschappen (PLG's). 

De volgende activiteiten vinden plaats:

 • Literatuurstudie
 • Analyse videobeelden roboticalessen op kwantiteit en kwaliteit sociale interactie en technische vaardigheden
 • Korte vragenlijsten/interviews met leerlingen uitvoeren
 • Vragenlijsten voor leden PLG's uitvoeren
 • Input van bijeenkomsten PLG's verzamelen en analyseren

Partners

 • NRO: Het project wordt gesubsidieerd door NRO, het regieorgaan van NWO voor onderwijsonderzoek
 • Hogeschool Windesheim: Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 • Universiteit Utrecht
 • Eduvier Lelystad Almere
 • De Evenaar Nieuwegein
 • Berg en Bosch Houten/Bilthoven
 • TechYourFuture: Het project wordt ondersteund met een bijdrage van TechYourFuture om praktijkgerichte resultaten op te leveren

Opbrengsten

Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie geplaatst over het onderzoek, en over de onderwerpen waar het onderzoek zich op richt: robotica, autisme en sociale vaardigheden. Ook vind je daar een lessenserie en een publicatie met daarin kennis en ervaringen vanuit het onderzoek en de praktijk die daar mee aan de slag gaat.

Ga naar Kennis uit onderzoek

 

Looptijd

Oktober 2018 t/m september 2022

Foto: Arno Mikkor (EU2017EE): Tallinn Digital Summit. Introduction for elementary school children to coding through a robotics programme. Bron: Flickr

 

Onderzoekers