Kennis uit onderzoek: Mind the Gap! Professionele identiteit in de techniek

Kennis uit onderzoek: Mind the Gap! Professionele identiteit in de techniek

De laatste jaren kiezen steeds meer studenten voor een technische opleiding. Maar landelijke onderzoeken laten zien dat een aanzienlijk deel van de technisch opgeleiden, maar liefst 44%, uiteindelijk helaas niet bij een technisch bedrijf of zelfs niet in een technisch beroep terecht komt. Hoewel veel onderzoek is gedaan naar hoe de keuze voor een technische studie tot stand komt, is er slechts weinig bekend over hoe en waarom bètastudenten er voor kiezen om wel of niet in de technische sector aan het werk gaan. 

 Het onderzoek 'Mind the Gap!' richtte zich op de professionele identiteit in de techniek. Hieruit zijn de onderstaande publicaties voortgekomen:

Downloads

Infographics

Er zijn een zevental infographics verschenen van dit project die de belangrijkste resultaten in beeld brengen:

Zie ook

Het Carrière Kompas