Labels:

Onderwijs

PO/VO

Aantrekkelijk docentschap in techniekonderwijs

Praktijkpublicaties

Handboek Docent Ontwikkel Teams: Connecting The DOTs

Jaartal publicatie: 2017

Docenten zijn een belangrijke factor bij de beeldvorming van bètavakken bij leerlingen. Hierdoor hebben zij ook veel invloed op keuzeprocessen voor bèta. Het is daarom van belang dat leerkrachten werken aan hun eigen professionele groei en op de hoogte blijven van relevante nieuwe ontwikkelingen binnen (bèta)vakgebieden. Zo zijn zij beter in staat om actuele vakkennis over te dragen.

In Twente is voor het coachen van DocentOntwikkelTeams (DOTs) een praktische werkwijze ontwikkeld. Deze DOTs bestaan uit leraren van verschillende scholen die bij elkaar komen onder begeleiding van een professional. Samen werken zij aan het ontwikkelen van modern en actueel lesmateriaal.

DOTs hebben veel potentie. Het lesmateriaal dat in DOTs ontwikkeld wordt heeft de unieke eigenschap dat docenten het zelf hebben gemaakt. Dit vergroot de kans dat docenten het daadwerkelijk gebruiken in de klas. De lessen worden hierdoor interessanter voor de leerlingen én voor de docenten. Tegelijkertijd dragen DOTs bij aan de professionele ontwikkeling van docenten. Door samen te werken aan concreet materiaal ontwikkelen ze bijvoorbeeld moderne kennis over hun vakgebied, vaardigheden met ontwerpen van onderwijs en een waardevol netwerk van collega’s en wetenschappers.

Betrokken onderzoeker

Dr. F. (Floor) Binkhorst

Betrokken partners

Meer weten?

Neem contact met ons op.

F.A. (Frank) Alberink

Medewerker communicatie en events