Gestart: 'Help waar is mijn vak?'

In april is het kortlopend TechYourFuture project ‘Help waar is mijn vak?’ van start gegaan onder leiding van dr. Kariene Mittendorff.

Doel van dit project is inzicht krijgen in de professionele identiteit van technische (hbo) docenten binnen de context van vernieuwend onderwijs en welke mogelijke uitdagingen ze ervaren. Meer zicht op wat docenten beweegt, wat ze ervaren, tegen welke uitdagingen ze aanlopen én hoe dit in hun eigen opleidingsteam wordt besproken/ behandeld moet leiden tot meer zicht op wat er speelt, individueel maar ook in een opleidingsteam als geheel. Samen met de docenten en teamleiders wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een goede werk-en ontwikkelsituatie te creëren, die past bij de veranderingen die er plaats vinden. Het project levert concrete actierichtingen op, gebaseerd op de beelden en behoeften van docenten als het gaat om hun eigen werk en verdere ontwikkeling. Het bovenliggende doel van dit project is om de kwaliteit van het technisch hoger onderwijs te waarborgen én om docenten te behouden voor deze sector.

Lees hier meer over dit project.

Meer weten?

Neem contact met ons op
Contactpagina