Energietransitie

Energietransitie

Binnen de energietransitie wordt gewerkt aan de ontwikkeling, duurzame adoptie en implementatie van nieuwe technologie waarmee de energietransitie versneld wordt. Met daarin speciale aandacht voor het vormgeven, begeleiden en verduurzamen van verschillende learning communities en werkwijzen waarin meerdere organisaties en kennisinstellingen met elkaar samenwerken. Centrale vraag daarbij is: hoe kunnen medewerkers begeleid worden bij het toepassen en benutten van technologie in de werkcontext?

Kennisbank

Hybride professionals in de techniek.

Gas erop! Ontwerpprincipes van learning communities als aanjager voor de energietransitie.

De komende periode wordt deze kennisbank aangevuld met nieuwe en relevante inzichten, tools en praktijkvoorbeelden.