Gas erop! Leergemeenschappen in de installatiebranche

Gas erop! Leergemeenschappen in de installatiebranche

Een vooronderzoek: van design principes naar een proof-of-concept

De installatiebranche is nauw verbonden met vele maatschappelijke transities op gebied van bijvoorbeeld energie, infrastructuur, duurzaamheid en ICT-toepassingen. Voor deze transities wordt de installatiebranche vaak gezien als uitvoerder ofwel ‘enabler’. Zonder (innovaties in) de installatiebranche komen de gewenste transities er namelijk niet. Het lerend en innoverend vermogen van de installateurs is cruciaal om goed voorbereid te zijn op hun steeds veranderende werkrealiteit. Installateurs moeten zich daarom blijvend ontwikkelen en continu bijleren.

De Universiteit Twente, Saxion, Windesheim, ROC van Twente en diverse bedrijven in de installatiebranche in Oost-Nederland hebben hun krachten gebundeld om in dit vooronderzoek te komen tot een concept voor zogenaamde learning communities. Binnen deze vorm van werkplekleren zullen werk, leer- en organisatiekenmerken zo worden ingericht dat leren en ontwikkelen in de techniek 'als vanzelf' gaat en beklijft.

Doelgroep

De technische medewerkers van installatiebedrijven vormen de doelgroep van dit vooronderzoek.

Doelstellingen

Het doel van het vooronderzoek is om het ontwikkelde concept verder uit te werken tot een eerste versie van een model voor een learning community. In dit model worden ook een aantal uitgewerkte scenario’s en een evaluatieraamwerk opgenomen. Samen met de deelnemende bedrijven worden enkele pilots gestart om te komen tot een werkende versie.

Aanpak

De procedure van het vooronderzoek ziet er als volgt uit: Allereerst wordt het consortium van installatiebedrijven gevraagd naar hun behoeftes voor het ontwikkelen van hun personeel en leermiddelen. Gelijktijdig wordt een literatuuronderzoek naar de werkzame principes van een learning community uitgevoerd. Verder wordt er aan de hand van een evaluatieraamwerk geïnventariseerd hoe bestaande learning communities functioneren en welke good practices daaruit meegenomen kunnen worden. Al deze bevindingen zullen leiden tot de opzet en uitvoering van enkele pilot learning communities. De ervaringen hiervan worden vervolgens geëvalueerd en het conceptmodel zal waar nodig worden bijgesteld.

Opbrengsten

Op de pagina 'Kennis uit onderzoek' wordt (actuele) informatie geplaatst over dit onderzoek.

Ga naar kennis uit onderzoek

Partners

 • Universiteit Twente;
 • Saxion Hogescholen;
 • Hogeschool Windesheim;
 • ROC van Twente;
 • Installatiebedrijf van Dam;
 • Alferink Installatietechniek;
 • Geas Energiewacht;
 • Nijhof Installatietechniek;
 • Loohuis Installatietechnieken;
 • Winkels Techniek;
 • Engberink Technische Installaties;
 • De Groot Installatiegroep;
 • ISSO;
 • Stichting Pioneering

Looptijd

Juni 2019 tot september 2020.

Onderzoekers