Impact

Impact

TechYourFuture onderschrijft het belang van de maatschappelijke impact van onderzoek. Het is echter een moeilijke opgave om deze impact in kaart te brengen. Maatschappelijke impact kan pas worden gemeten over een lange termijn (>10 jaar), daarnaast zijn er nog geen geschikte tools om impact objectief te meten.

De missie van TechYourFuture

De missie van TechYourFuture is dat op langere termijn vier van de tien jongeren bewust kiezen voor een technische opleiding en daarna ook daadwerkelijk in de technische sector gaan werken. Buiten het feit om dat het vrijwel onmogelijk is om dit keuzeproces te volgen en te meten, kunnen deze resultaten niet één-op-één worden toegeschreven aan de TechYourFuture onderzoeken. Bij grote maatschappelijke ontwikkelingen zijn veel factoren bepalend en deze liggen lang niet allemaal binnen de invloedssfeer van de onderzoekers.


Ga naar Impactinterviews


Ga naar Publicaties